U perodu od jednog meseca do šest meseci nakon traume moguće je da se razvije poremećajposttraumatskogstresa. Većina navedenih simptoma se odnosi i na traumu, ali PTSP simptomi su intenzivniji i ima ih više, piše Jasmina Kovačev, akreditovani EFT Master Trener.

Simptomi koji ukazuju na poremećaj posttraumatskog stresa (PTSP) kod onih koji su doživeli traumu su sledeći:

 • Ponašanje kao da se traumatski događaj ponovo dešava, ponekad se naziva flashback.
 • Snažna osećanja kada se podsete na traumatski događaj.
 • Na podsećanje traume imaju jaku fizičku reakciju, kao što je lupanje srca ili znojenje.
 • Trude se da izbegnu misli, osećanja ili konverzaciju o traumatskom događaju
 • Trude se da izbegnu mesta ili ljude koji ih podsećaju na traumu.
 • Teško im je da se sete važnih delova traumatičnog događaja.
 • Gubitak interesovanja za važne i nekada pozitivne aktivnosti.
 • Osećaj udaljenosti od drugih.
 • Imaju teškoću da osete pozitivna osećanja, kao što su ljubav i sreća.
 • Osećaj da život može brzo da se završi.
 • Poremećaji ciklusa spavanja i budnosti.
 • Povećana iritiranost ili izlivi besa.
 • Teškoća u koncentraciji.
 • Konstantna pozornost ili osećaj kao da opasnost vreba iza ugla.
 • Trzanje na "sve i svašta".

Mnogi od ovih simptoma su ekstremne verzije telesne reakcije "bori se ili beži".

Izvor; Sensa