Koja je razlika između samopoštovanja i samopouzdanja i da li jedno može postojati bez drugoga? Činjenica je da bez samopoštovanja mi ne možemo bitti ni zdravo utemeljeni u samopozdanju i zato je važno da znamo u čemu je razlika i da osvestimo kako da negujemo ponos na sebe, piše Danijela Jokić Vaislay.

Samopoštovanje se definiše kao “poštovanje koje osećamo prema sebi”, “ponos na sebe”, kao i “osećaj da se ponašamo sa čašću i dignitetom”. Budući da je samopoštovanje osećaj ponosa na sebe, važno je naglasiti da poštovanje prema sebi nije arogancija (osećaj superiornosti u odnosu na druge), već osećaj zdravog ponosa na sebe koji je utemeljen na evaluaciji i osvešćivanju isvoje vrednosti, kvaliteta, integriteta našeg karaktera, kao i stečenih veština i sposobnosti.

Samopoštovanje je važno za izgradnju pozitivne slike o sebi i samopouzdanja, kao i u postavljanju zdravih granica u odnosima i kultiviranju ljubavi prema sebi. Samopoštovanje je jedan od gradivnih blokova našeg samopouzdanja, no nije isto što i samopouzdanje (koje se definiše kao “poverenje u svoje sposobnosti, kvalitete i rasuđivanje”), to jest - samouverenost (‘vera u sebe’). Samopoštovanje nam pomaže da izgradimo pozitivniju sliku o sebi, što pozitivno deluje na naše samopouzdanje.

Kako bismo uvećali samopoštovanje, važno je da radimo na jačanju osećaja sopstvene vrednosti, jer ako ne verujemo i ne osećamo da vredimo dovoljno, biće nam teško da osećamo poštovanje prema sebi i budemo ponosni na sebe, te da postavimo zdrave granice u odnosima (ako se ne smatramo vrednima ljubavi, dozvoljavaćemo drugima da nas tretiraju sa nepoštovanjem, davati previše u vezama i bivati iskorišćeni).

U izgradnji samopoštovanja takođe je važno da radimo i na jačanju samodiscipline. Baš kao što nas ni drugi ljudi neće poštovati ako nas percipiraju kao osobu koja nema svoj stav i snagu karaktera, ni mi sebe nećemo poštovati ako nismo dosledni sebi, svojim odlukama, obećanjima i ciljevima. Razmislite na trenutak, da li biste vi poštovali osobu koja nikada ne drži do svoje reči, ne ispunjava svoja obećanja, donosi odluke i novogodišnje rezolucije koje nikada ne sprovodi…? Da li biste bili ponosni na nju, ako je u pitanju neko ko vam je blizak? Verovatno ne.

Dakle, ne možete biti ponosni na sebe, niti sebe poštovati, ako nemate jaku samodisciplinu i integritet svog karaktera (vaše ponašanje nije kongruentno vašim vrednostima, rečima i obećanjima). Samodisciplina je ono što daje snagu našem karakteru. Što je više budemo jačali, više ćemo sebe poštovati, te više verovati u sebe i svoju sposobnost da ustrajemo u svojim ciljevima i odlukama, čak i pred preprekama i izazovima. Kada radite na svojim ciljevima i postignete ih, osećaćete se ponosni(ji) na sebe, kao i svaki puta kada izađete iz svoje zone komfora (na primer, učenje novih veština, stranog jezika, kreativnog hobija, neke borilačke veštine ili plesa, koučing, rad na sebi…),  zauzmete se za sebe, ostanete dosledni sebi i ponašate se u skladu sa svojim vrednostima i integritetom.

Postignuća i ponos

U izgradnji samopoštovanja važno je i da osvestimo svoje kvalitete, kako bismo mogli izgraditi osećaj zdravog ponosa na sebe. U tome nam može pomoći pisanje dnevnika naših postignuća, pisanje liste svojih kvaliteta, refleksija na sve što smo naučili i sve dobre stvari koje smo napravili u toku dana ili u toku godine, pisanje i izgovarajte pozitivnih afirmacija, te prakticiranje samoosnaživanja i pozitivnog dijaloga o sebi (engl. positive self talk) . Moramo imati na umu da je jako teško izgraditi pozitivnu sliku o sebi i osećati poštovanje za sebe ako sebe kontinuirano kritikujemo, osuđujemo i omaložavamo. Ako imate jako nisko samopoštovanje i osećaj sopstvene vrednosti, možete se obratiti za pomoć dobrom kouču ili psihoterapeutu.

Samopoštovanje i odnosi

Nedovoljan osećaj sopstvene vrednosti i nisko samopoštovanje ogledaju se u slabim granicama u odnosima - ukoliko ne osećamo poštovanje prema sebi, ne možemo očekivati da nas poštuju ni drugi. Stara belizeanska poslovica glasi: “Ako od sebe napravite otirač, ljudi će o vas brisati cipele.”

Da bi vas drugi ljudi poštovali, vi prvo morate poštovati sebe dovoljno da iskomunicirate kakvo ponašanje nećete tolerisati u odnosima, postavite zdrave granice, zauzmete se za sebe i naučite da kažete “NE” drugim ljudima.

Odvojite malo vremena za samorefleksiju i analiziranje vaših odnosa. Da li vam je teško da kažete ‘NE’ zahtevima drugih ljudi? Da li vas drugi ljudi tretiraju sa poštovanjem, ili vas vređaju, omalovažavaju, ili viču na vas? Da li previše dajete u vašim vezama i bivate iskorištavani (da li vas ‘prijatelji’ ili članovi porodice zovu ili posećuju samo kada im nešto treba)? Da li vaš partner uzima u obzir vaše potrebe i osećanja? Da li je vaša veza zasnovana na međusobnom poštovanju i uvažavanju, ili na zadovoljavanju potreba i želja samo jedne strane, pretnjama, ili pak emotivnim ucenama? Da li vas partner vređa i kritikuje i čini da se osećate bezvredno? Da li ste jasno iskomunicirali kakvo ponašanje nećete tolerirati u vezi? Da li se zauzimate za sebe u vezi kada osećate da su vaša osećanja povređena i kada su granice koje ste postavili narušene? Da li tolerišete ponašanje koje pokazuje da vas druga osoba ne poštuje i ne vrednuje dovoljno, u strahu od samoće?

Često kažem klijentima da nas čak i bliski ljudi koji nas vole, pa i naša deca, neće poštovati, ako mi ne poštujemo sebe dovoljno da postavimo zdrave granice i jasno iskomuniciramo kakvo ponašanje nećemo tolerisati. U postavljanju zdravih granica u odnosima važno je da ostanete dosledni sebi kada su one narušene, jer u protivnom će vaše reči biti percipirane kao ‘prazne pretnje’ a vi kao ‘beskičmenjak’ bez svog stava i poštovanja prema sebi. Ako vaše ‘NE’ podsvesno reflektuje ‘reći ću DA ako me još nekoliko puta upitaš/ još malo nagovoraš/ počneš da plačeš/ naljutiš se na mene/ prestaneš da odgovaraš na moje pozive…’, drugi ljudi neće vas shvatati ozbiljno i poštovati. 

Kada nas drugi ljudi tretiraju s nepoštovanjem, to može dovesti do toga da se osećamo bezvredno i kao osoba koja nije vredna poštovanja, no, ironično je to da bi nas drugi ljudi tretirali s poštovanjem, mi prvo moramo poštovati sebe dovoljno da postavimo zdrave granice u odnosima, zauzmemo se za sebe i ostanemo dosledni tome kakvo ponašanje nećemo tolerisati.

Poštujte pre svega SEBE

Kada poštujete sebe, izaći ćete iz prostorije u kojoj vas ljudi ne tretiraju s poštovanjem koje zaslužujete, kao i iz veze, poslovnog partnerstva, ili radnog odnosa u kojoj vas druga strana ne poštuje i ne ceni dovoljno. Kada istinski vrednujete i poštujete sebi, nećete dozvoliti drugima da vas tretiraju kao ‘otirač za cipele’ ili ‘bankomat’. 

Postavljanje zdravih granica u odnosima i komuniciranje istih drugima može biti teško u početku, posebno ako smo godinama bili ‘udovoljavač ljudima’ (engl. ‘people pleaser’). U takvim trenucima važno je raditi na jačanju sosptvene vrednosti i svakodnevno se podsećati da mi zaslužujemo da budemo tretirani s poštovanjem i da ćemo u životu, kao i u odnosima koje gradimo s drugim ljudima dobiti ono što verujemo da zaslužujemo, prema standardima koje smo odredili za sebe.  

Neki će ljudi možda otići iz vašeg života, nakon što prestanete tolerisati njihovo neprimereno i/li sebično ponašanje, no znajte da ćete nakon nekog vremena početi privlačiti drugačije ljude, prijatelje i partnere, koji će vas poštovati, ceniti i uvažavati - kao što to i zaslužujete.

Razmislite kako biste tretirali osobu u vašem životu koju zaista cenite i poštujete. Zatim, razmislite da li tako tretirate i sebe? Da li vas tako tretiraju ljudi oko vas? Imajte na umu da su način na koji vi tretirate sebe i koliko vrednujete i poštujete sebe pokazatelj drugim ljudima kako treba da vas tretiraju i koliko treba da vas vrednuju i poštuju.

Izvor: Sensa