Sigurno ste upoznali osobu koja je sklona manipulaciji i bili ste prinuđeni sa njom da razgovarate, bez obzira da li je reč o profesionalnom ili ličnom odnosu. Komunikacija sa manipulativnom osobom može početi kao jedan od najlepših razgovora, ali manipulator vešto koriste svoje taktike i tehnike psihološke manipulacije kako bi dobili ono što žele.

Kako biste na vreme prepoznali manipulaciju i zaštitili se, važno je da prepoznate taktike koje manipulatori koriste. Otkrivamo vam neke od glavnih manifestacijamanipulatora u komunikaciji, na ove znakove vredi obratiti pažnju:

  1. Jaka želja za kontrolom komunikacije - Manipulatori, po pravilu, nastoje da kontrolišu situaciju i zauzmu dominantnu poziciju u komunikaciji. To će najpre učiniti kroz postavljanje previše pitanja, seju sumnju ili potpuno ignorišu vaše mišljenje.
  2. Pritisak u komunikaciji - Manipulatori mogu da nametnu svoje gledište ili svoje želje, a ignorišu vaše. Mogu da vrše pritisak na vas da radite ono što žele, čak i ako vam to ne odgovara ili ne želite.
  3. Često se osećate krivim ili uplašenim - Najčešće manipulacije su zasnovane na krivici ili strahu. Oni mogu suptilno nagovestiti potencijalne pretnje kako bi od vas dobili ponašanje kakvo žele da izazovu.
  4. Emocionalni uticaj - Manipulatori se trude da direktno utiču na emocionalno stanje čoveka, podstiču ga da oseti nedostatak stabilnosti u komunikaciji. To su tehnike distanciranja i približavanja (čovek s vremena na vreme daje dvosmislene signale i ponekad nastoji da naglo privuče svu vašu pažnju, a zatim ispari iz vašeg života, i tako pojačava interesovanje za sebe).
  5. Preterana dramatizacija - Manipulatori mogu dramatizovati situaciju ili preuveličati značaj svojih osećanja kako bi kod drugih izazvali simpatije i sažaljenje. Drugim rečima, oni sebe čine žrtvom u očima drugih.
  6. Upotreba dvosmislenih izraza - Manipulatori mogu izbegavati direktne odgovore na pitanja ili reći nešto što je u suprotnosti sa onim što su prethodno rekli kako bi vas zbunili, a onda iskoristili situaciju da vam nešto nametnu ili uzmu od vas ono što žele.
  7. Jednosmerni kontakt ili jednostrana igra - To je osoba koja je sa vama u komunikaciji samo onda kada joj je nešto potrebno. Zahteva i podrazumeva se da budete tu kada njoj treba, ali ne postoji recipročno uzvraćanje, odnosno kada je ona vama potrebna, nemate u njoj podršku.

Izvor: Sensa