Manipulacija je oblik nezrele komunikacije, a manipulator je osoba koja, skrivajući svoje prave namere, uz pomoć određenih obmana, taktika i odvlačenja pažnje, postiže ponašanje žrtve koja mu je potrebna. Manipulatore možemo sresti u raznim odnosima - romantičnim, porodičnim, prijateljskim ili poslovnim, a svaki od njih može biti toksičan po mentalno zdravlje, raspoloženje i energiju.

Manipulator koristi više alata u cilju da postigne ono što želi, a neki od dominantnijih su: manipulacija ćutanjem, žongliranje činjenicama, selektivan način prezentovanja informacija i ćista laž. Manipulator koristi taktike u komunikaciji plasirajući žrtvi samo male informacije, delimične, tako da ga žrtva ne razume. Na kraju žrtvapočinje da krivi sama sebe što ne razume manipulatora. On ne mora da vas slaže, već vam govori delimičnu istinu, prikrivajući važne informacije.

Kako želi da podstakne žrtvu na određenu odluku, manipulator joj daje informacije u malim porcijama. Na taj način navodi žrtvu da razmišlja i deluje u određenom pravcu. Da bi potpuno zbunio žrtvu, manipulator koristi oprečne poruke. Nedoslednosti mogu uticati na različite načine predstavljanja informacija. Na primer, može govoriti tople reči oštrim tonom. Žrtva mora da izabere na koju nijansu će prvo odgovoriti. U svakom slučaju, ona se nalazi u gubitničkoj poziciji, jer kada se dogode tužne posledice njenog izbora, manipulator uvek može da kaže da on nije slagao ili nije učinio ništa da je navede na takvu odluku.

Ukoliko pokušate da razokrijete manipulatora i da mu ukažete na njegove greške, on će pokušati da izbegne odgovor i svojim ćutanjem se ogradi od žrtve. Kao rezultat toga, žrtva ne može da dobije odgovore na svoja pitanja i nalazi se u neprijatnoj situaciji neizvesnosti. Uz duže korišćenje ove tehnike, žrtva počinje da krivi sebe za ovakvo ponašanje svog partnera.Manipulacija tišinom uzrokuje osećaj krivice i griže savesti kod žrtve, a onda se ponovo vraćamo na početak manipulativnog odnosa.

Manipulacija je uvek oblik nezrele komunikacije. Odnosi zasnovani na njoj osuđeni su ili na raspad ili na stalne sukobe i međusobno nezadovoljstvo. Mnogo je razloga zašto ljudi manipulišu. Ovakav način komunikacije može biti usvojen već u samom detinjstvu u u porodici u odnosima roditelja. Manipulator deluje hladno, snažno i spremn da dobije sve što želi, ali iza toga se mgu skrivati nisko samopouzdanje, sumnje u sebe i strah od gubitka partnera. Međutim, manipulacija ne vodi do rešenja ovih problema, ona ih samo produbljuje.

U odnosu sa manipulatorom postoje dve žrtve, jedna od njih je žrtva, koja se nakon odnosa sa manipulatorom suočava sa ugroženim samopouzdanjem i pogoršanim mentalnim zdravljom, a druga je manpulator koji zbog svojih slabosti ugrožava svaki odnos, iza sebe ostavlja pustoš i stalno gubi vredne ljude. Razgovor sa stručnim licem u vidu psihologa i psihoterepauta može pomćoći da se rešite manipulativnih "nagona" i stvorite zdrave i kvalitetne odnose.

Izvor: Sensa