Emocionalna inteligencija značajno utiče na kvalitet odnosa, ali i na naše lično emocionalno stanje, doživljavanje i tumačenje emocija. Ona nije dar ili skriveni talenat, već se na emocionalnoj inteligenciji radi još od detinjstva i celog života je važno da se razvijamo i usavršavamo na tom polju.

Osobe sa visokom emocionalnom inteligencijom poseduju određene osobine koje ih izdvajaju od drugih. Otkrivamo vam 5 najdominantnijih - da li ih prepoznajete kod sebe?

1. Empatija: Razumevanje i povezivanje sa drugima

Da li ste neko ko često poziva prijatelje u krizi? Da li ste nežno rame na koje se možete osloniti? Ili ste osoba pred kojom je drugima prijatno da se otvore? Ako jeste, to je jasan znak da imate veliku dozu empatije, da razumete emocije drugih ljudi, da se lako sa njima povezujete i sasosećate.

Evo koje su karakteristike empatičnih ljudi:

  • Imaju sposobnost da se stave u tuđe cipele
  • Oni mogu da zamisle kako se drugi ljudi mogu osećati u datoj situaciji
  • Oni mogu da dele emocije sa ljudima oko sebe

    Vaša sposobnost da se povežete sa drugima na emocionalnom nivou može da podstakne snažne i značajne odnose izgrađene na poverenju, poštovanju i ljubavi.

2. Aktivno slušanje - osobe sa razvijenom emocionalnom inteligencijom znaju da saslušaju

Aktivno slušanje je još jedna od najvažnijih komponenti emocionalne inteligencije. Svi volimo da nas slušaju, posebno kada se osećamo loše i očajnički tražimo neku vrstu uveravanja i empatije. Setite se vremena kada ste sa nekim delili svoje srce i dušu, a on je usred razgovora podigao telefon. Osećali ste se loše, zar ne?

Ako ste prirodno u stanju da svoju pažnju posvetite drugima i spremni ste da saslušate šta osoba prekoputa vas ima da kaže, onda verovatno radite sa visokom emocionalnom inteligencijom. Imate istinsku radoznalost o iskustvima drugih i volite da postavljate promišljena pitanja.

3. Samosvest: Prepoznavanje i upravljanje svojim emocijama

Postoje situacije koje nas lako mogu "izvesti iz takta", ali emocionalna inteligencija se pokazuje u načinu na koji reagujemo. Umesto da prebacujete osećaj krivice, ljutite se i reagujete besno, bolje je da zastanete i razmislite kako ćete da postupite, kao i o tome kako se osećate, zašto se tako osećate i da li možete nešto da promenite. Samosvest je bukvalno ključ za sposobnost da prepoznate i regulišete svoje emocije. Umesto da iz vaših očiju izbija "crveni laser" ili se povlačite u stranu i ćutite kao neraspoloženi tinejdžer, sa razvijenom emocionalnom inteligencijom možete da se suočavate sa izazovnim situacijama sa smirenošću.

4. Prilagodljivost: Fleksibilnost u rukovanju različitim situacijama

Da li osećate da možete da se nosite sa tim ako se planovi promene ili vaše okruženje promeni? Ljudi koji mogu sa lakoćom da se nose sa neočekivanim promenama i ostanu mirni pod pritiskom generalno se smatraju visoko emocionalnom inteligentnim. To je nešto što emocionalno inteligentni ljudi razumeju. Oni znaju da mogu ili da pronađu novi način da nešto urade, ili da poštuju činjenicu da ne mogu da promene određeni ishod i da se samo pomire sa tim.

5. Rešavanje konflikata: Kda znate da odigrate pametno

Emocionalno inteligentni ljudi imaju sposobnost da uzmu u obzir perspektive drugih i radije teže mirnom rešenju nego da budu krunisani kraljem borbe. Potpuno dobijaju vrednost u održavanju pozitivnih odnosa i spremni su da vode teške razgovore kako bi otvoreno i konstruktivno rešili nesuglasice - čak i ako su ti razgovori neprijatni. Oni se trude da smire situaciju i smanje napetost, a harmonija i ravnoteža su im izuzetno važni. Ako ste vi neko ko u konfliktu prvo razmisli pa tek onda kaže i trudite se da pronađete kompromis, onda imate razvijenu emocionalnu inteligenciju.

Izvor: Sensa