Ejmi Morin je psihoterapeut i licencirani socijalni radnik, a a zahvaljujući svom poslu, upoznala je brojne ljude koji su uspeli da se izbore sa ogromnim izazovima.

U knjizi "13 stvari koje mentalno snažne osobe ne čine" Ejmi objašnjava koncept mentalne snage i strategije za izbegavanje negativnog ponašanja: samosažaljevanja, zavisti na uspesima drugih i predugo zadržavanje na prošlosti.

Evo najkraćeg sažetka koji je sačinila sama Ejmi:

1. Mentalna snaga ne ogleda se u strogom ponašanju.

Ako ste mentalno snažni, ne treba da se ponašate kao robot niti da imate strogu spoljašnjost. Važno je samo da se ponašate u skladu sa svojim vrednostima.

Devet odlika mentalno jakih ljudi...

2. Zbog mentalne snage ne treba da ignorišete svoje emocije.

Povećanje mentalne snage ne zahteva da potiskujete osećanja. Naprotiv, treba da razvijete duboku svest o njima a zatim da razumete kako ona utiču na vaše misli i ponašanje.

3. Mentalno snažne osobe ne moraju da se oslanjaju samo na sebe.

Mentalna snaga ne znači da razglasite kako vam nikad nije potrebna ničija pomoć niti zaštita. Naprotiv, upravo priznanje da ne znate sve odgovore, da tražite pomoć kad vam je potrebna i da priznajete da vam je potrebna snaga i drugih ludi pokazuje želju da jačate još više.

4. Ako ste mentalno snažni, to ne znači da uvek razmišljate pozitivno.

Posmatranje svega u preterano pozitivnom svetlu može biti isto tako štetno kao i razmišljanje u pretererano negativnim okvirima. Mentalna snaga odlikuje se realističnim i racionalnim razmišljanjem.

5. Razvoj mentalne snage nije inspirisan poterom za srećom.

Mentalna snaga će vam pomoći da budete zadovoljniji u životu, ali to ne znači da treba da se budite svakog dana s idejom da postanete srećni po svaku cenu. Ostvarenje svog punog potencijala, to je ono ka čemu treba da težite.

Izvor: Lovesensa