Većina ljudi se pita kako se postiže elegantan i sofisticiran izgled. Da li je reč o obrazovanju, oblačenju ili govoru tela? Mnogi stručnjaci potvrduđuju da je sve navedeno bitno, ali da najsnažniji utisak definitivno ostavlja govor tela. Oni nam otkrivaju 4 ključne stvari.

1) Usavršite svoje držanje

Vaše držanje je prva stvar koju ljudi primećuju. To je neverbalni znak koji saopštava samopouzdanje i eleganciju. Pognutost ili pogrbljenost može učiniti da izgledate nezainteresovano ili nesigurno. S druge strane, stajanje sa zabačenim ramenima i visokom glavom odaje utisak samopouzdanja.

Počnite tako što ćete postati svesniji svog tela. Kada stojite, poravnajte ramena sa kukovima i držite čvrsto noge.Kada sedite, izbegavajte da se pognete ili da se previše naslonite na stolicu. Umesto toga, sedite uspravno sa ispravljenim leđima i opuštenim ramenima.

Imajte na umu da dobro držanje nije učvršćivanje vašeg tela. Radi se o održavanju opuštenog, ali uspravnog stava koji je prirodan.

2) Savladajte umetnost kontakta očima

Kontakt očima je moćno sredstvo u neverbalnoj komunikaciji. Može da prenese osećaj sigurnosti i iskrenosti. Izbegavanje kontakta očima može učiniti da izgledate nesigurno ili nezainteresovano, dok previše može biti uznemirujuće. Ključ leži u pronalaženju ravnoteže.

Kada razgovarate, održavajte stalan kontakt očima. Ovo pokazuje da ste angažovani i zainteresovani za ono što druga osoba ima da kaže. Ali zapamtite da ne buljite; prelamajte pogled svakih nekoliko sekundi kako biste izbegli da se druga osoba oseća neprijatno.

Ako ste u grupnom okruženju, uspostavite kratak kontakt očima sa različitim pojedincima. Zbog toga se osećaju priznatim i uključenim u razgovor.

Vežbanje efikasnog kontakta očima pomaže vam da se bolje povežete sa ljudima i odiše sofisticiranošću i klasom. To je jedan od onih suptilnih znakova koji mogu značajno da podignu vašu otmenost.

3) Vežbajte graciozne pokrete

Način na koji se krećete može mnogo reći o vašem karakteru. Graciozni, kontrolisani pokreti mogu učiniti da izgledate otmenije i sofisticiranije.To ne znači da se morate kretati kao baletski igrač, već izbegavajte nagle ili nezgodne pokrete.

Bilo da ulazite u sobu, sedite ili uzimate šolju za kafu, uradite to sa osećajem kontrole. Izbegavajte da žurite u pokretima ili da se nepotrebno vrpoljite.

Graciozni pokreti su često rezultat dobrog držanja i svesti o telu. Dakle, praksa usavršavanja vašeg držanja kao što je ranije razmatrano takođe može doprineti elegantnijim pokretima.

Uključivanje gracioznih pokreta u vaš govor tela može značajno poboljšati vašu otmenost. To je suptilna promena koja može imati veliki uticaj na način na koji vas drugi doživljavaju.

4) Koristite dodir na odgovarajući način

Odgovarajuća upotreba dodira sa poštovanjem je klasična osobina otmenih pojedinaca. Dobro blagovremeno tapšanje po leđima, čvrst stisak ruke ili nežan dodir po ruci mogu preneti toplinu, empatiju i poštovanje.

Međutim, ključno je pročitati sobu i razumeti nivo udobnosti druge osobe. Neprikladan ili nepoželjan dodir može učiniti drugima neprijatnost. Uvek se uverite da je vaš dodir dobrodošao i prikladan za situaciju.

Korištenje dodira na odgovarajući način je suptilan, aspekt govora tela koji može učiniti da odmah izgledate otmeno. Radi se o razumevanju granica, pokazivanju poštovanja i povezivanju sa drugima na topao, iskren način.

Uradite test ličnosti i saznajte da li ste intuitivna osoba.

BONUS VIDEO:

Najvažnije pitanje kod psotavljanja ciljeva TikTok/kraljicasadržaja

Sensa/A.S.