Nije uvek lako da se kontrolišu troškovi, svima nama se dešava da nekada postupimo veoma mudro u jednom trenutku, a u sledećem nepromišljeno. Ne radi se samo o pametnom upravljanju novcem, već i o duševnom miru, sigurnosti i poverenju u budućnost. Na primer, kao što su mala mesečna ušteda može da obezbedi odmor, kupovina iz snova, pa čak i obrazovanje za dete. Odgovorite na 7 pitanja i saznajte kojoj grupi pripadate.

1. Da li pratite koliko trošite?

a) Ne, ne vidim smisao

b) Postoje nepromišljeni troškovi, ali češće ih kontrolišem

c) Da, periodično analiziram

2. Da li pravite liste za kupovinu pre odlaska u prodavnicu?

a) Ne

b) Ponekad

c) Da, pratim listu i pokušavam da ne idem dalje od nje zbog „emotivnih“ kupovina

3. Da li štedite novac od svakog prihoda koji dobijete?

a) Ne

b) Neredovno, ali štedim

c) Da, stalno štedim 10% i više

4. Da li imate dodatne izvore prihoda?

a) Ne

b) Ne, ali znam kako mogu da zaradim novac ako bude potrebno

c) Da, imam hobi, honorarni posao ili pasivni prihod

5. Da li imate crni fond tj. novac izdvojen za hitne slučajeve?

a) Ne

b) Da, ali iznos je manji od mojih troškova za tri meseca

c) Da, dovoljni su da živim tri meseca bez primanja ili više

6. Zamislite da vam je ostalo slobodnog novca. Šta ćete sa njim?

a) Potrošiću ga na nešto o čemu sam dugo sanjao

b) Sačuvaću ga u gotovini

c) Staviću ga na štedni račun

7. Da li postavljate dugoročne finansijske ciljeve? Na primer, kupite stan za 10 godina

a) Ne, ne mislim tako daleko

b) Da, ali nešto stalno ometa štednju: nepromišljeni troškovi, ili nedovoljan prihod

c) Da, ja razlažem svoje ciljeve i uspešno štedim novac na način koji mi odgovara

Ako ste imali najviše odgovora pod "A"

Nažalost, još uvek niste stručnjak za finansije. Ali nije sve izgubljeno, stvari se daju popraviti. Da biste se osećali slobodnije u donošenju odluka koje imaju veze sa novcem i mirno štedeli za dugo očekivane kupovine, možete početi od ovih saveta:

  • Redovno analizirajte troškove (izbegavajte spontane kupovine).
  • Sistematski planirajte svoj budžet (uzmite u obzir kratkoročne i dugoročne finansijske ciljeve, znajte iznos obaveznih troškova).
  • Proučite i izaberite najjednostavnije metode štednje za vas (na primer, redovno uštedite 10% svoje plate ili od velikih kupovina, zaokružujući iznose).

Ako ste imali najviše odgovara pod "B"

Već ste na putu do kompetentnog finansijskog upravljanja! Možda ponekad grešite: nesistematično štedite novac, emocionalno kupujete ili ne povezujete ciljeve sa sopstvenim mogućnostima. Evo šta treba da promenite.

  • Shvatite šta vas sprečava da efikasno upravljate novcem: nedovoljan nivo organizacije i discipline, život „ovde i sada“ bez razumevanja dugoročnih ciljeva ili nedostatak razdvajanja kupovine na racionalno i emocionalno. Važno je prepoznati problem i promeniti svoj odnos prema finansijama.
  • Uvedite naviku redovne štednje, jer povećanje ličnog kapitala zahteva strpljenje. Analizirajte svoje troškove i naučite tehnike koje će vam pomoći da sistematski i lako uštedite, na primer, „4 koverte“: oduzmite obavezne troškove, odvojite 10% za uštedu, a ostatak podelite na 4 jednaka dela – to su vaši nedeljni troškovi, piše sajt Wday.

Ako ste imali najviše odgovora pod "C"

Vi ste praktično finansijski guru! Ovaj nivo finansijske pismenosti će vam omogućiti da se bavite investicijama, a možete početi sa ovim:

  • Depoziti u bankama (za velike iznose sredstva treba raspodeliti u različitim bankama).
  • Obveznice 
  • Kupovina valute 

Saznajte koje tajne krije govor tela kao što je prekrštanje ruku.

BONUS VIDEO:

Test Ličnosti TikTok/mia_yilin

Sensa/A.S.