Brojni sportisti, političari i poznate ličnosti koriste krug izvrsnosti kao NLP tehniku za postizanje samopouzdanja, opuštanje i koncentraciju.

Vežbu možete uraditi u 10 koraka:

1. Zamislite krug ispred sebe na podu i zamislite ga tako da bude što privlačniji, jarkih boja ili kako god je vama najprijatnije.

2. Odaberite stanja koja želite u svom krugu izvrsnosti (3-5 stanja) koja će vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja (npr. humor, hrabrost, kreativnost).

3. Setite se vremena u prošlosti kada ste imali i doživljavali ta stanja, šta ste videli, čili, pomirisali...

4. Osećajte kako to stanje raste, kako vas ispunjava i prolazi kroz vaše telo i ruke, kako ga spuštate u krug izvrsnosti. Možete duboko da udahnete i recite reč koja nabolje opisuje to stanje. Zakoračite u krug ispred sebe.

5. Kada uđete u krug, pojačajte taj osećaj i uživajte u osećanjima koja prirodno nastaju kada radite nešto dobro. Kada osećaj počne da slabi, izađite iz kruga.

Govor moćnih ljudi: savršena doza samopouzdanja i skromnosti...

6. Ponovite korake 4-6 za svako stanje, a između svakog napravite prekid stanja nekim pitanjem ili skretanjem pažnje na nešto u prostoriji.

7. Uđite u krug i proverite kako je imati sve resurse u isto vreme.

8. Dogovorite se na koji način će se aktivirati krug (udah, reč, pokret) i dok ste u krugu, uradite to. Izađite iz kruga.

9. Sada zamislite situaciju u budućnosti u kojoj će vam ti resursi biti potrebni.

10. Aktivirajte ih udahom, rečju ili pokretom. Zahvalite se i uživajte.

Ovo će vam uvek biti korisno da se izmestite iz situacije u kojoj vam nije prijatno i da probudite pozitivna osećanja u sebi.