Iako se često ovaj pojam previše slobodno upotrebljava pa smo skloni da bilo kog empatičnog prijatelja proglasimo terpeutom, ova stručna kvalifikacija je jasno određena. Psihotereput je uvek stručnjak koji je posebno obučen baš za psihoterapiju.

Da li je inteligentnim ljudima teže da budu srećni: 6 razloga za tugu koje možete da izbegnete

U našoj zemlji, to obično znači da se radi o stručnjacima koji dolaze iz različitih humanističkih profesija (psiholozi, psihijatri, defektolozi, socijalni radnici, pedagozi, andragozi itd.) koji su nakon završenog osnovnog akademskog obrazovanja, fakulteta, završili posebne specijalizacije (edukacije) za psihoterapiju. Kao dokaz za to, pored fakultetske diplome, oni imaju posebne psihoterapijske sertifikate i licence, stečene kod nas ili u inostranstvu.

Ovo znači da svaki terapeut zapravo ima dve profesije, npr. psiholog - psihotereput ili psihijatar - psihotereput. Ono što je, međutim, važno, to je da nije svaki psiholog ili psihijatar obučen za psihoterapiju!

1 odluka kojom ćete se odbraniti od svih koji vas ne vole ili su ravnodušni prema vama

To ne znači da oni ne mogu biti od pomoći - svaki psihijatar može da prepisuje lekove, ili psiholog da se bavi nekom vrstom psihološkog savetovanja. I sam razgovor sa njima ponekad može biti dovoljan. Ali to nije psihoterpija! Psihoterapija je posebna oblast - proces postepene i ciljane promene individue zarad sasvim određenog cilja. Taj proces je daleko složeniji, dugotrajniji i zahtevniji od običnog razgovora sa stručnjakom.

Izvor: ePsihoterapija