U našem dubokom nesvesnom kriju se arhetipovi koji nam oblikuju stavove, ponašanje i ličnost. Oni nam ponekad pomažu, ali zapravo nas ograničavaju i onemogućuju nam da razvijemo stvarne potencijale. Bez obzira na to da li se poistovećujete sa suprugom, majkom, mudrom ženom ili ratnicom, u vama ima prostora za sve njih

Mnogi ljudi uvereni su kako je ono što im se događa jedinstveno, svojstveno samo njima i da su drugačiji od svih drugih. To razmišljanje nije daleko od istine. Naše ambicije, sklonosti, ponašanja takvi su zbog okolnosti koje nas određuju od dana rođenja, no postoji i nešto što je deo dubljih slojeva naše duše. Taj deo, koji spada u duboko nesvesno, često je pod uticajem sila koje su u ljudskoj psihi prepoznate od antičkog doba i mitovima se prenose iz generacije u generaciju. I tako se, hteli ne hteli, možemo prepoznati i u drugima!

Nedostatak samopouzdanja, nesigurnost, nestrpljivost: kako kompleksi utiču na ljubavni život...

Karl Gustav Jung, začetnik analitičke psihologije, razlikovao je u tom nesvesnom dva sloja: lično i kolektivno nesvesno, a upravo iz tog kolektivnog, temeljenog na mitovima i simbolima, razvila se arhetipska psihologija koju su nakon njega usavršavali mnogi sledbenici – jungijanci. Jedna od njegovih učenica je i Jean Shinoda Bolen, koja je svojim radom ušla u najdublje slojeve nesvesnih i arhetipskih sila koje utiču na našu ličnost, pod uticajem kojih smo toliko različiti, a opet slični jedni drugima. Kombinujući grčku mitologiju i arhetipove koji su iz nje razvijeni – unutrašnji, duboko nesvesni obrasci doživljavanja i ponašanja – J. S. Bolen je u svojim knjigama Bogovi u svakom muškarcu i Boginje u svakoj ženi opisala tipove muškaraca i žena, dajući im imena prema bogovima i boginjama iz starogrčkih mitova.

Arhetipovi nam mogu pomoći da razvijemo sopstveno ponašanje i izbore, ali i dati nam ideju kako da sebi pomognemo njihovim aktiviranjem. Upravo na taj način možemo ublažiti ili otkloniti negativne obrasce u ponašanju i postati bolje, uravnotežene i srećnije osobe. I sama sam nekoliko važnih životnih situacija razrešila upravo aktiviranjem arhetipa koji mi je ponudio kvalitetnije izbore od onoga koji je tada bio dominantan. Postoji sedam temeljnih arhetipova koji vladaju ženama, a na koje nam pažnju skreće Jean S. Bolen: boginja Afrodita – arhetip ljubavnice, Artemida – arhetip sestre, Atina – tatina ćerka, Demetra – majka, Hera – supruga, Hestia – mudra žena, tetka i Persefona – mamina ćerka.

Možemo se prepoznati u jednom ili više arhetipova koji vladaju našim životima u različitim životnim razdobljima. Ograničenja koja osećamo kad se poistovetimo s jednom boginjom često nadilaze prednosti koje imamo u njihovoj koži. No znanje o prednostima i nedostacima (tamna strana) svake, kao i o načinima kako probuditi arhetipske boginje u sopstvenom životu, možemo iskoristiti za svoju dobrobit i dobrobit onih koji nas okružuju. U ovom tekstu osvrnuću se na deo svih arhetipova koji se odnosi na ljubavni život i ponuditi savet šta učiniti ako u svojoj strukturi kao dominantan imate neki arhetip, a izostaje kvalitet u ljubavnom odnosu. I sama sam, često spontano, u životu pravila izbore koji bi u meni probudili onu boginju koja daje rešenje, a jednom sam, odustajanjem od onoga što bi Demetra učinila, uspela da ostvarim temeljnu promenu ponašanja prema sopstvenoj ćerki, što je rezultovalo našim izuzetno kvalitetnim odnosom.

Afrodita – boginja ljubavi i lepote, arhetip ljubavnice:

predstavlja seksualnost, uživanje i lepotu, prisiljavajući ženu da ostvari i kreativnu i prokreativnu ulogu. Žena kod koje dominira ovaj arhetip je zavodnica, dama, privlači muškarce i uživa kad su oni u nju zaljubljeni. Kao žena može biti izuzetno zahtevna, a sebe će realizovati ako razvije svoju kreativnost. Često žudi za decom, ali inspiracija za to nije u majčinstvu, nego u zaljubljenosti u muškarca s kojim želi potomstvo. Zanimljivo je da privlači muškarce, ali često nije srećna u ljubavi jer je privlače uglavnom oni koji za nju ili prema njoj nisu dobri. Imaće naročito problematičan odnos s muškarcem Hefestom, koga je majka odbacila pa prema ženama istovremeno oseća privlačnost i mržnju. Zaljubljiva je i za svakog muškarca misli da je onaj pravi, no samo dok traje zaljubljenost. Drugi česti obrazac je da se zaljubi u muškarca koju nju ne želi. Pomaže joj razvoj arhetipova Here ili Demetre u majčinstvu, ili Hestije kako bi pod kontrolu stavila svoju strast, koja može biti razorna.

Artemida – boginja lova, arhetip sestre:

personifikuje nezavisnu ženu, usmerenu prema dostignućima, takmičarskog karaktera. Žena Artemida živi u pokretu (aktivan život), potrebni su joj stalni izazovi, a brak i deca joj nisu potrebni ako nema aktivne arhetipove Here ili Demetre. Iako joj emotivna bliskost nedostaje, lako će je kompenzovati bliskim prijateljskim i sestrinskim odnosom. Često je razorna u odnosu na druge, lako povredi druge ili im nanese štetu. Rešenje je da kroz sopstveni bol nauči da bude ranjiva. Najnegativniji aspekt njenog karaktera su emocionalna nedostupnost i nemilosrdnost, a rešenje je razvijanje saosećanja prema drugima, kao i opraštanje sebi i drugima. Tada postaje svesna da joj je bliskost potrebna kao i nezavisnost.

PageBreak

Prepoznajte arhetip koji oblikuje vaše nesvesno: koja ste vi boginja
Shutterstock vi_ste_boginja_2
Atina – boginja mudrosti, arhetip tatine ćerke:

predstavlja racionalnu, samouverenu ženu kojom vlada razum, a ne srce. Može biti prestroga i tako uplašiti muškarca. U odnosu s muškarcem teži partnerstvu, ravnopravnosti i uvažavanju.

Da li ste spremni na ljubavni sastanak i posle 50. godine: 4 načina da prebrodite sve strahove...

Kao ćerka koja je očeva mezimica, naklonjena je moćnim muškarcima koji odgovaraju arhetipu patrijarhalnog oca, šefa, vođe. Voli uspešne muškarce i sama bira svog partnera, a oni je često razočaraju. Rešenje se nalazi u otkrivanju deteta u sebi, odustajanju od svemoći i izgradnji kvalitetnog odnosa s majkom. Razvijanjem sopstvenog majčinstva i aktivacijom arhetipa Demetre uči da razume sopstvenu majku, druge žene, ali i sebe. Tada postaje spontana, opuštenija, a ujedno dozvoljava drugima da je uteše i zagrle, odustajući od uloge ratnice i mudre sveznalice.

Demetra – boginja žita, arhetipska majka:

predstavlja ženu nagonski orijentisanu na sopstvenu decu. Ovaj arhetip simboliše materinski instinkt, naročito ako je reč o ženi koja ima ćerku. Ona može biti velikodušna, ali i destruktivna majka koja ne zna da se odvoji od dece kad odrastu i želi po svaku cenu da bude ona koja kontroliše. Tako se može ponašati i u odnosu prema muškarcima, postajući im majka. Brak joj nije prioritet, kao Heri, a za razliku od nje uvek će se pre odlučiti da podrži svoju decu nego muža. Pasivna agresija i depresija najčešći su problemi s kojima se susreće, naročito kada deca odrastu. Rešenje pronalazi kad svesno odustaje od kontrole, podstiče nezavisnost sopstvene dece i razvija sopstvene interese koji će joj osigurati svrhu i izvan majčinstva.

Hera – boginja braka, označena arhetipom kao supruga:

njen je prvenstveni cilj udaja i muž joj je uvek na prvom mestu. Privlači je brižan i sposoban muškarac, a svom suprugu će u svakoj situaciji dati prednost, čak i pred sopstvenom decom. Dan venčanja smatra najvažnijim danom u životu. Može biti izuzetno ljubomorna i posesivna ako je nesigurna u sebe. Negativnu stranu žene Here probudiće odbacivanje od strane bračnog partnera. Ako je muž prevari, svoju će ljutnju usmeriti na suparnicu. Sreća žene Here zavisi od toga koliko joj je muž odan, koliko mu je važan brak i koliko je ceni kao suprugu. Čak i kada se rastane, oseća se i ponaša kao legitimna žena bivšeg muža. Neudata Hera osećaće se neispunjenom i neuspešnom. Okrenutost radu i stvaranju kao i aktiviranje Atine može ublažiti negativne posledice ovog arhetipa.

Hestia – boginja ognjišta, arhetip mudre žene, tetke:

to je usamljena žena, ali i žena koja u sopstvenom domu nalazi zadovoljstvo i mir. Često su to tihe i nenametljive žene, a ako dožive emocionalnu povredu, povlače se u sebe. Može se osećati kao stranac u sopstvenoj porodici, izolovana od braće, sestara i roditelja. Seksualnost joj nije jako važna. Privlačna je tradicionalnim muškarcima koji žele tihu, nenametljivu ženu i brižnu domaćicu. Ako doživi gubitak emocionalnog uporišta u sopstvenom domu, nužno joj je da pronađe sopstveno ja. Osnovni zadatak za nju tada je da radi na sopstvenom samopouzdanju aktiviranjem arhetipa Atine ili Artemide.

Persefona – gospodarica podzemlja, arhetipska mamina ćerka:

žena koja je sklona pokornosti, žrtvi, udovoljavanju drugima i potrebi da je drugi vole. Njen je osnovni problem nespremnost na odrastanje, prevelika bliskost s majkom i pasivnost u stavovima prema okolini. U odnosu s muškarcem nesvesno se prilagođava onome što muškarac želi da ona bude. Mladolika je i prilagodljiva, što ne znači da nije jaka. Negovanje strpljenja, kao i sposobnost da sačeka da se situacija promeni i da se razjasne njena sopstvena osećanja među najvažnijim su pozitivnim karakteristikama žene Persefone. Razvijanje sposobnosti slušanja, suzdržavanje od predrasuda i osuđivanja unapred mogu joj pomoći u razvijanju osetljivosti prema drugima. Razvijanje dobrote prema sebi pomoći će u razvijanju najpozitivnijih aspekata ovog arhetipa.

Preporučujem da pročitate knjigu J. S. Bolen Boginje u svakoj ženi, saznate više o ovoj temi, pronađete se u arhetipovima i odaberete da aktivirate one boginje koje će vam omogućiti primerenije ponašanje, izbore i rezultate.