Feng shui - dva ideograma koja znače "Vetar i Voda" - predstavlja drevnu kinesku umetnost koja nas uči kako da živimo u harmoniji sa životnom sredinom, prilagođeni vremenskim promenama, strujanjima i vibracijama prirode, kako bismo ostvarili zdravlje, bogatstvo i sreću.

U upotrebi više od 4000 godina, feng shui se danas masovno praktikuje širom Dalekog Istoka (Kina i Hong Kong, Singapur, Tajland i Malezija) ali i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi, gde su njegove koristi i prednosti sada sve priznatije.

Studija feng shuija vodi nas na fascinantno putovanje na kom ćemo da otkrijemo da feng shui spaja aspekte kineskog pejzaža i arhitekture sa univerzalnim principima života u harmoničnom i skladnom okruženju.

Feng Shui je privlačna i interesantna kombinacija prirodnih i humanističkih disciplina, koja ovu umetnost izuzetno približava klasičnoj definiciji arhitekture, koju je dao rimski arhitekta Vitruio (prvi vek p.n.e): "Arhitektura je nauka koja proizilazi iz mnogih drugih nauka i ukrašena je mnogim i raznovrsnim učenjima... arhitekta bi trebalo da bude učen i verziran u crtežu, geometriji, optici (osvetljenju), istoriji, filozofiji, muzici, teatru, medicini i pravu."

PageBreak

Kako da živite u harmoniji sa okolinom i prostorom: feng shui je umetnost uređenja ali i nauka
Reyneri Architetti kako_da_zivite_u_harmoniji_sa_okolinom_i_prostorom_feng_shui_je_umetnost_uredenja_ali_i_nauka2

Tehnika upravljanja energijom

Feng shui je umetnost življenja koja je u savršenom balansu sa životnom sredinom što donosi prednosti različitim aspektima našeg života.

Rešio sam da pristupim feng Shuiju dvostruko: kao umetnosti i kao nauci. Feng shui nije samo umetnost - jer zahteva rasuđivanje koje se dokazuje iskustvom, već je i nauka, zbog specifičnihformula koje moraju da se slede i primene sa preciznošću.

Feng šui saveti za obilje i novac: kako da napravite vazu bogatstva

Pre svega bih istakao da ne postoji ništa mistično u vezi sa feng shuijem. To je metod i tehnika koja upravlja energijama našeg životnog prostora. Radi se o drevnom telu znanja, koje moderna nauka još uvek nije u potpunosti shvatila.

Feng shui za enterijer podrazumeva raspored nameštaja, orijentaciju vrata, određivanje prostorija u cilju kreiranja zgrade u kojoj lične energije plešu u harmoniji i simetriji sa životnim i radnim prostorima.

Feng shui otvorenog prostora istražuje neposrednu okolinu, konture i kote zemljišta, drveće i biljke koje treba da "prigrle" zgradu, prisustvo vodenih tokova, svetla i objekata; dijagnostikuje uticaj planina u okruženju, njihov položaj, oblik, kvalitet vazduha, zemljišta i vegetacije.

Feng šui za spavaću sobu: kako da izračunate srećni smer vašeg kreveta

Nudeći praktične savete kako da poboljšate i unapredite svaku prostoriju vaše kuće i svaki ćošak bašte, ova umetnost dovedi vas do pozitivnih promena i poboljšanja mnogih aspekata života. Što više se upoznajemo sa detaljima ove drevne prakse, naše istrživanje pokazuje da je feng shui veoma kompleksnamudrost, bazirana na kineskom shvatanju dinamičkogprotoka energije kroz prirodne i veštački stvorene prostore.

Jedna od osnovnih pretpostavki na kojima se zasniva feng shui jeste da je sve energetski povezano. Energija koju manifestujemo unutar sebe reflektuje na životni prostor koji kreiramo, i obrnuto.

PageBreak

Kako da živite u harmoniji sa okolinom i prostorom: feng shui je umetnost uređenja ali i nauka
Reyneri Architetti kako_da_zivite_u_harmoniji_sa_okolinom_i_prostorom_feng_shui_je_umetnost_uredenja_ali_i_nauka3

Život u harmoniji

Zdrav protok vitalne energije - Chi - u našem telu, trebalo bi da teče jednako prirodno kao i u svemiru ili u botaničkoj bašti, sa ciljem da nas harmonizuje sa tim okruženjem. Kada živimo u harmoniji sa sopstvenom prirodom i našim okruženjem, naša energija teče slobodno i pozitivno, a mi smo srećni i zdravi. Kada je sve ovo u suprotnosti, mi stagniramo, dolazi do disbalansa i lošeg zdravlja. U ovim trenucima, feng shui nam može pomoći da uspostavimo ravnotežu.

Sve se zasniva na kineskom verovanju da postoje dve kosmičke sile, jin i jang, suprotne a istovremeno i komplementarne energije, koje oblikuju našu realnost. Zahvaljujući harmoniji i balansu između njih, stvara se dobar feng shui, jer, bez mraka nema ni svetla, a bez vrućeg ne može postojati hladno. Jin i jang u našim prostorima predstavljaju mirne i aktivne oblasti naših domova, kancelarija, bašti, u kojim protiče Chi. Istraživanje Yang Chi-ja i Yin Chi-ja je prvi korak svake feng shui analize.

Feng šui test: proverite da li u vašem domu vlada pozitivna ili negativna energija (TEST SVEĆE)

Kružeći kroz različite životne sredine, životna Chi energija apsorbuje kvalitete elemenata od kojih su prostori napravljeni. Kinezi klasifikuju ove kvalitete sa pet elemenata: Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal, koji, kombinovani u različitim odnosima stvaraju sve permutacije koje se nalaze u prirodnim silama.

Značajan deo feng shui prakse baziran je na interpretaciji toga, kako interakcije ovih elemenata u fizičkom okruženju kreira dobre ili loše odnose. Ovih pet elemenata su, zapravo, deo dva tipa cikličnih odnosa - produktivnih i destruktivnih ciklusa.

Razumevanje ova dve vrste cikličnih veza omogućava feng shui praktičarima da inkorporiraju individualne simboličke elemente prilikom pozicioniranja doma, radnog prostora ili bašte. Sve ovo je interesantno iz razloga što svaka osoba pripada jednom od Pet elemenata, u zavisnostti od datuma i godine rođenja.

Za kraj da podsetimo da, kako bismo postigli harmoniju pomoću feng shuija, korisno je da se podsetimo da su biljke simbol elementa Drvo. Ovo je jedini od Pet elemenata (Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal) koji predstavlja životnu silu jang energije: biljke imaju sposobnost i kapacitet da rastu, šire se i cvetaju. Isto se može desiti i sa našom kućom, kancelarijom, ili baštom, ukoliko primenimo feng shui principe na pravi način.