Jedna od definicija  "yogia" je „onaj u kome je prana - životna energija". Cilj yoge je da različitim tehnikama disanja naučimo da zadržimo tu vitalnu energiju u sebi, jer što je duže prana u telu - duži je život. Sve što se dešava u našem umu, odražava se na dah. Naučiti da ne rasipamo energiju dahom, isto je kao da naučimo kako da produžimo i popravimo kvalitet života.

Pranayama se sastoji iz dve reči - prana, životna energija (koju dobijamo rođenjem sa prvim udahom i koja nestaje sa poslednjim izdahom) i ayama - istezanje (koji pokazuje efekat ovakvog načina disanja). Naše stanje - fizičko, energetsko, emotivno i mentalno uslovljeno je kvalitetom prane koja se nalazi u nama. Mi možemo da utičemo na tok prane disanjem, što znači da svesno možemo da utičemo na stanje našeg tela i duha. U zavisnosti od našeg zdravstvenog stanja, temperamenta, doba dana... koristimo različite tehnike disanja.

Ujjayi pranayama znači  "ono što čisti grlo i gospodari grudima". Nežan grleni zvuk koji čujemo kod male dece koja čvrsto spavaju je najsličniji ujjayi disanju. Često ga zovu "kraljevski" dah ili dah koji leči.

Ujjayi disanje ima moć da, pored toga što umiruje i ojačava srce, oslobađa psihički čvor u srcu (koji se zove Vishnu granthi). To nas podiže na viši nivo u duhovnom razvoju, jer nas sa nivoa lične opsednutosti spoljašnjim stvarima okreće na transcendentalni nivo (sa "manas" - nižeg nivoa svesti krećemo se ka "budhi" - višem nivou).

Ukoliko redovno praktikujemo ovu jogičku tehniku, podići ćemo nivo kiseonika u krvi i u svim tkivima, popravićemo cirkulaciju i rad respiratornih organa i zahvaljujući tome funkcioniosanje svih organa. Povećavamo kapacitet pluća, smirujemo duh i telo. Povoljno deluje kod kardiovaskularnih (bez zadržavanja daha - kumbaka) i respiratornih oboljenja, hroničnog kašlja, alergija, astmi, fizičkog i mentalnog zamora.

Način izvođenja:

Sesti udobno, ispraviti kičmu. Disati polako i mekano, kao da dah provlačite kroz "jabučicu" u grlu. Razvucite usne u blagi osmeh (time otvarate nozdrve). Osluškujte zvuk koji pravite... da li zvuči kao šum vetra ili huk mora... Na ovaj način um se umiruje i stres otpušta. Kvalifikovan yoga učitelj vam može pomoći da savladate ovu tehniku koju sa lakoćom možete upražnjavati u svakodnevnom životu.