Na portalu Sensa je 7. septembra 2022. godine objavljen tekst pod naslovom "MOĆNE BOBICE PREPUNE ANTIOKSIDANATA - ARONIJA JE RIZNICA ZDRAVLJA: Najefikasnija je ako se konzumira na ovaj način!", a u kom je preneta netačna informacija da biljka aronija ima antikancerogeno dejstvo i pomaže u smanjenju rasta kancera, što je ocenjeno kao manipulisanje činjenicama i što ovim putem ispravljamo.

Kako se navodi u analizi fektčekera, efekti uticaja aronije na ćelije nekih vrsta raka jesu ispitivane na životinjama i jesu pokazale da esktrakti aronije mogu da uspore rast ćelija raka, ali je istaknuto da su potrebne studije i istraživanja na ljudima kako bi ovi efekti bili potvrđeni, odnosno identifikovana konkretna veza između aronije i zaštite od raka.

U analiziranim člancima ne navodi se eksplicitno da aronija leči rak, ali formulacija da “uništava veliki procenat malignih ćelija” može navesti na takav zaključak, pogotovo ako se izostavi informacija da su potencijalna antikancerogena svojstva aronije ispitivana in vitro i na životinjama.

Ovakvo delovanje aronije na ćelije nekih tipova raka ispitivano je u laboratorijama i na životinjama, u studijama koje su pokazale da ekstrakti ovog voća mogu usporiti rast ćelija raka u kontrolisanom okruženju. To, pak, ne znači da aronija ima takav efekat kod ljudi sa malignim oboljenjima.