Efikasnost akupresure potvrđuje i dugo trajanje različitih tehnika kineske tradicionane medicine kroz vreme. Pažljivo osmišljen pristup svakom pacijentu i odgovaranje na njegove potrebe su u srži uspeha, kao i ideja da postoji način da se svakome pomogne. Kombinacija različitih tehnika se koristi i u tretmanima za decu, koja mogu imati mnogokoristi posebno od Tuina masaže. O ovoj temi smo razgovarali sa FilipomManjom, praktičarem kineske tradicionalne medicine.

Koji su osnovni principi Tuina masaže?

Tuina masaža je kineska verzija masaže, i predstavlja specifičan skup manuelnih tehnika, zasnovanih na dijagnostičkim i terapeutskim principima tradicionalne kineske medicine (energetskim kanalima - meridijanima, akupunkturnim tačkama, itd.). Ove tehnike imaju za cilj unapređenje zdravlja i lečenje oboljenja, kako koštano-mišićnih, tako i bolesti unutrašnjih organa. Prilikom obavljanja tretmana, uzima se u obzir odnos jina i janga, godišnje doba, podneblje, vreme u koje se tretman obavlja, kao i specifičnosti osobe kojoj dajemo tretman.

Ova vrste terapije se uspešno primenjuje i kod dece. Kada se posebno preporučuje?

Tuina masaža za decu zasnovana je na sličnim principima, ali se tehnike, pa i tačke na kojima se primenjuje, značajno razlikuju u odnosu na ovaj vid masaže za odrasle. Dečja Tuina je poslednjih godina izuzetno popularna u Kini, jer roditeljima pruža bezbednu i efikasnu alternativu za uobičajene bolesti i stanja kod dece: kašalj, zapušenost nosa, povišenu temperaturu, probleme sa varenjem, astmu, slab imunitet... ali i u ozbiljnijim slučajevima, kao što su cerebralna paraliza ili autizam.

Da li je moguće i da roditelji primene Tuina masažu kako bi svojim mališanima olakšali tegobe  i koje još tehnike tradicionalne kineske medicine mogu bezbedno da se primenjuju na deci i u kojim slučajevima?

Roditelji se relativno brzo mogu obučiti da, poznajući osnovu teorije i osnovne tehnike, svojoj deci pomognu u rešavanju svih ovih, i mnogih drugih tegoba. Tuina masažom za decu se može uticati i na emocionalna stanja kod najmlađih, kod različitih strahova, anksioznosti, kod problema sa spavanjem, mokrenjem u krevet, itd. U kineskoj medicini se ove tehnike mogu kombinovati sa biljkama (za unutrašnju ili spoljnu upotrebu), u cilju podizanja imuniteta, ili lečenja oboljenja. Ponekad se kombinuju i sa akupunkturom, terapijom vakuumskim čašama, moksom, itd.

Ponekada je za uspeh terapije neophodno i da sami osvestimo osećaje u određenim delovima tela, da li to važi i za decu i da li njihova priodna prijemčivost olakšava proces?

Prirodna prijemčivost dece čini da rezultati često dolaze mnogo brže nego što bi to bio slučaj sa odraslima. Naravno, zdravlje je kompleksna stvar, tu se ne smemo zavaravati, i puno je faktora, genetskih, društvenih, itd., potrebno da se poklope da bi se dobio, ili održao efekat Tuina masaže.

Kakve razlike generalno primećujete u pristupu dečjem zdravlju na Istoku i na Zapadu?

Narodi Istoka, iako pod pritiskom modernog doba, ipak gledaju da kad god mogu izaberu zdraviji i manje štetan put za unapređenje zdravlja i lečenje bolesti, naročito kada su deca u pitanju. Buđenjem svesti i dostupnošću informacijama, kineski roditelji sve češće za svoju decu, umesto antibiotika, kao prvu liniju odbrane biraju kinesku masažu, a mnogi je danas koriste kao preventivu, za jačanje odbrambenog sistema, da do oboljenja ne bi ni došlo. Zbog svega toga ova stara veština u Kini danas doživljava pravu renesansu, a znanje o njoj se polako preliva i na Zapad.

Izvor: Sensa