Kvantna fizika i epigenetika otkrivaju da naše misli, ponašanje i podsvesna uverenja kontrolišu našu genetiku i oblikuju opšte stanje ravnoteže našeg organizma. Kako da promenimo obrasce i iscelimo dušu i telo za Sensu piše dr Boško Hristić

Već decenijama unazad su poznati štetni efekti stresa na zdravlje čoveka. On pokreće niz istovremenih reakcija u organizmu. Dovodi do promena u radu srca, može izazvati bol i grč u stomaku, remeti krvni pritisak i metabolizam, izaziva gušenja i stezanje u grudima... Može da dovede i do pojave straha, nesanice, poremećaja i konfuzije u misaonom procesu... Koliko će ovakvo stanje trajati zavisi od vrste, jačine i dužine stresa, kao i od opšteg stanja osobe u trenutku ponavljanja stresnih događaja.

Život sa negativnim emocijama (vibracijama) s vremenom dovodi do ozbiljnih fizičkih oboljenja i manifestacija. Negativne emocije nastaju iz opsesivnog razmišljanja i tako remete vibracije centralnog nervnog sistema, zbog čega on ne može pravilno da reguliše rad organa i sistema organizma.

Duhovno-energetska medicina posmatra kompletan vegetativni sistem, koji čine endokrini i autonomni nervni system, ali i energetsko i mentalno telo. Ovi sistemi funkcionišu bez uticaja naše volje, a važni su jer kontrolišu rad svih unutrašnjih vitalnih organa: endokrinu žlezdu, srce, pluća, želudac, digestivni sistem i sve organe za eliminaciju štetnih materija. Takođe, kontrolišu san, kao i sve faze spavanja. 


Reprogramiranje je moguće kod širokog spektra tegoba, kao što su: bolesti stomaka, gastritis, poremećaji varenja, čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu, problem sa stolicom i debelim crevom, bronhijalna astma, bolesti srca, hipertenzija, dijabetes, alergije i autoimune bolesti...

Preuzimanje kontrole

Epigenetika otkriva da ponašanje gena kontrolišu naše misli, emocije i način na koji posmatramo stvarnost. S obzirom na to da možemo da kontrolišemo svoje misli i emocije, to znači da možemo i da promenimo svoje poremećene genetske aktivnosti koje se manifestuju kao psihofizička oboljenja. Svojim otkrićima da su morfološka energetska polja, uključujući i svest, primarne sile koje oblikuju naše iskustvo na Zemlji, kvantna fizika nas podstiče da preuzmemo svesniju kontrolu nad svojim zdravljem i životom.

Kvantna fizika i epigenetika nam otkrivaju da naše misli, ponašanje i podsvesna uverenja kontrolišu našu genetsku aktivnost, koja nije sasvim automatska i nepromenljiva, kako se ranije mislilo. Pogonska snaga ovog kvantnog skoka u nauci je nova paradigma koja dokazuje da smo zaista duhovna, odnosno vibratorno-energetska bića koja upravljaju svojim fizičkim organizmom. Istraživanja pokazuju da su naše zdravlje i način viđenja života uslovljeni programiranjem do sedme godine života.

Najnovija naučnaotkrića iz kvantne fizike i medicine podstiču nas da biorezonantnom metodom reprogramiranja i usklađivanja sa vibracijama kvantnog polja uspešno menjamo negativne programe iz detinjstva i kreiramo evolutivniji život, jer smo na nivou naše Neograničene svesti ko-kreatori stvaranja svega, pa i našeg zdravlja.

Novi naučni pogledi na život i zdravlje omogućuju nam da preuzmemo kontrolu nad svojim životom i da se iz pasivne žrtve razvijemo u odgovorne ko-kreatore svog zdravlja.

Upravljajte svojim životom

Ne tako davno, verovali smo da nama upravljaju naši geni. Danas znamo su da svest, uverenja i emocije primarne odrednice genetske aktivnosti našeg tela. Razumevanje toga kako funkcioniše povezanost na relaciji medicine duha, uma i tela, dodatno nas podstiče da povratimo kontrolu nad sopstvenim zdravljem i srećom. Kada prepoznamo uticaj oslobođene svesti na energetska polja koja nas okružuju, možemo da transformišemo predstavu o sebi kao o žrtvi i da počnemo aktivno da upravljamo svojim zdravljem, blagostanjem i životom.

U sećanju naših ćelija zapisan je savršen program našeg postojanja. Svaki sadašnji zapis sadrži potpune informacije o našim emocijama, osećanjima, stanju naših organa, bolestima, problemima, pa i o našem karakteru. Psihosomatske bolesti su sve telesne bolesti izazvane najčešće gubitkom stabilne energetskevibracije kvantnog polja.

PageBreak

Negativne emocije i opsesivne misli uništavaju ZDRAVLJE: evo kako da sprečite poremećaj životne energije i razna oboljenja
Foto: Shutterstock negativne-emocije-i-opsesivne-misli-unistavaju-zdravlje-evo-kako-da-sprecite-poremecaj-zivotne-energije-i-razna-oboljenja5

Kako reprogramirati duboko integrisane negativne programe

Jedan od načina reprogramiranja je biorezonantna terapija, uz pomoć koje se vraća poljuljana ravnoteža organizma, koja je suštinski I dovela do pojave oboljenja. Postoje spoljašnji i unutrašnji izazivači poremećaja i obolevanja. Spoljašnji faktori su ishrana, stil života, toplota, hladnoća, vlažnost... Mnogo su važniji oni unutrašnji programi, a to su reagovanja negativnim emocijama i pogrešnim podsvesnim programima koji su nas oblikovali do sedme godine života. Skoro svako ima emocionalne rane iz detinjstva i štetne programe reagovanja brigama, strahovima, ljutnjom ili osećajem krivice...
Smatra se da je korigovanje tih pogrešnih obrazaca najvažniji uslov bez koga se ne mogu povratiti početne koordinate reda u organima i sistemima organizma. Za pravilan rad našeg organizma potrebne su duhovna i umnaravnoteža. Za njima sledi fizička ravnoteža. Ako se pravilno usklade fizičko, mentalno i energetsko telo, regulišu se i fizički i psihološki poremećaji.

Biorezonantna metoda koristi različite alate. Jedan od njih može biti i akupunktura na glavi kojom se usklađuje rad desnog i levog mozga (sa samo 5 iglica) i potpuno je bezbolna.

Najvažnije je utvrditi opšte stanje organizma, te se pre svega radi pulsna dijagnostika na obe ruke da bi se videlo koja je jedinstvena duboka priroda osobe. Nakon toga se sagledavaju tipovi poremećaja u organima i sistemima. Preporučuje se i provera stanja na aparatu za kvantnu pulsnudijagnostiku koja je veoma precizna.

Nakon toga sledi usklađivanje i vraćanje organizma u ravnotežu. Na izvestan način, kod svake osobe se ponovo uspostavljaju početna podešavanja, tj. startne koordinate za pravilan rad organizma.

Primer:

Prema kineskoj tradicionalnoj medicini, glavni krivac za gubitak apetita je prisustvo previše emotivnog razmišljanja koje će poremetiti vašu slezinu, želudac i jetru.
Jetra je jedan od organa na koji stres (bes, ljutnja) posebno snažno deluje. Otuda i savet da sve životne probleme treba rešavati „hladne glave”. Kada jetra ima poremećaj energije vatre, to nepovoljno deluje i na želudac i na slezinu koji su odgovorni za varenje. Tako „pregrejani” želudac luči previše želudačne kiseline i ne može normalno da funkcioniše, a posledice su razne smetnje u varenju, nesanice, noćne more, zatvor ili dijareja i još mnogo toga…

Reprogramiranje dubokih negativnih programa uma je veoma važno, jer ima za cilj ispunjeniji i zdraviji život.

Za narušena stanja ravnoteže se sve više smatra da su glavni izvor poremećaja rada svih organa i sistema, koji potpuno zavisi od njene vibracije.
Smatra se da bilo koji poremećaj savršene ravnoteže životne energije, mentalnog i fizičkog tela organizma nastaje zbog dominacije negativnih emocija i negativnog razmišljanja u ljudskom energo-umnom sistemu.

Vraćanjem organizma u ovu usklađenu vibraciju stvaraju se najvažniji uslovi da organizam ozdravi.

Više o reprogramiranju i o seminarima učenja reprogramiranja negativnih emocija možete saznati na: www.kvantnitalas.wixsite.com/kvantnitalas

Izvor: Sensa