Studija objavljena u časopisu Environmental Health Perspectives otkrila je da žene koje žive u selu, odnosno okružene sa više vegetacije imaju znatno niže stope smrtnosti od žena koje žive u područjima sa manje zelenih površina. Studija je sprovedena tokom osam godina na 108 360 žena.

Veza između mesta prebivališta i bolesti bila je najsnažnija kod respiratornih bolesti i raka. Žene koje su živele u prirodi sa puno vegetacije imale su 34% nižu stopu smrtnosti povezane sa respiratornim i 13% nižom stopom smrtnosti povezane sa rakom. Istraživači su zaključili da vegetacija pruža mogućnosti za fizičku aktivnost, smanjuje različite štetne izloženosti, povećava socijalnu inkluziju i, pre svega, poboljšava mentalno zdravlje.

Žene koje žive u prirodnim i zelenimpovršinama ređe su izložene negativnim efektima zagađenog vazduha, buke i stresnog tempa urbane sredine.

Takođe su pronašli snažnu povezanost sa mentalnim zdravljem i primetili su 30% nižu stopu depresije kod onih koji su živeli u prirodi.

Studije iz prošlosti takođe su pokazale vezu između urbanog života i mentalnog zdravlja, tako da urbani stanovnici imaju veće stope psihoza, depresije i anksioznih poremećaja.

To je dokazala i studija objavljena u časopisu Nature koja je pokazala da ljudi koji su odrasli i živeli u gradovima imaju aktivniju amigdalu, područje mozga koje reguliše emocije poput anksioznosti i straha koje se često aktiviraju u stresnim situacijama.

Gde vi živite? Da li biste se preselili u zelenija područja?

Ako ne živite u prirodi, samo pokušajte da provedete što više vremena u zelenom okruženju. Pročitajte kako su naučnici objasnili da hodanje u prirodi utiče na mozak.

Izvor: Sensa.si