Terapija pisanjem usmerena je na oslobađanje napetosti i emocija uspostavljanjem samokontrole i razumevanjem situacije nakon što se reči prenesu na papir. Pisanje pesme, priče ili odlomka o traumatičnom događaju ili iskustvu koje je prouzrokovalo stres, omogućava piscu da formuliše lične emocije kroz struktuiranu promišljenu naraciju, a samim tim da iz drugačije perspektive sagleda svoj problem.

U studiji meta-analize iz 2006. godine o terapiji pisanjem, dr Džoana Frataroli sa katedre za psihologiju i socijalizaciju Univerziteta Kalifornija u Irvinu pojednostavljuje efekte terapije pisanjem u tri glavne teorije:

• Teorija inhibicije - inhibicija misli i osećanja u odnosu na stresni događaj je loša i izražavanje tih misli može da smanji stres i poboljša psihofizičko zdravlje pojedinca. Ovo je takođe poznato kao Frojdova teorija disinhibicije i katarze.

•Kognitivno-procesna teorija - čin razumevanja, sagledavanja i integracije uznemirujućeg iskustva u kreativni proces vodi do donošenja odluke. Tome mnogo pomaže ekspresivno pisanje.

•Teorija samokontrole - pisanje omogućava osobama da posmatraju sebe sa strane i da kontrolišu svoje emocije, što im može dati jači osećaj samo-efikasnosti i kontrole nad emocijama.

PageBreak

Lekovita poezija i proza

U časopisu Journal of Clinical Psychology iz 2001. godine, dr Penebejker tvrdi da terapija pisanjem dozvoljava pojedincu da sistematizuje i memoriše događaje dok integriše misli i osećanja. To pojedincima daje osećaj predvidlji­vosti i kontrole nad životima. Čim iskustvo dobije strukturu i značenje, pratiće ga emotivna reakcija zbog čega se ono sagledava u novom svetlu.

U jednoj od studija otkriveno je da su studenti manje posećivali lekare, bolje su funkcionisali tokom dnevnih zadataka i postizali su bolje rezultate na psihološkim testovima nakon što su se šest nedelja bavili pisanjem o stresnim događajima u njihovom životu.

Osim toga, zabeleženo je da su imali više T-limfocita, što je znak boljeg i jačeg imunog sistema. U art terapiju pisanjem spadaju pisanje članaka, ispovesti, priča, pisama i poezije.

Uradite sami

Povucite se u prostor u kom ste opušteni i pišite o svojim najdubljim emocijama, o svemu što vas je mučilo ili vas muči. Pišite oko 20 minuta i što češće možete tokom dana ili nedelje. Pustite svoje emocije da lete i pišite o svemu što želite, samo za svoje oči; ako pišete o nečemu što ne želite da delite sa drugima, pišite i dalje, ali kada završite - pocepajte ili spalite.