Lunarnianđeli su satkani od srebrne svetlosti i energije Meseca i predstavljaju ženski aspekt bića. Solarni anđeli stvoreni su od zlatne energije i svetlosti Sunca i nosioci su muškog aspekta energije. Ove dve, beskrajno velike grupe anđela stalno su prisutne na Planeti i u našem životu.

Njihova aktivnost je beskonačna i najizraženija u vreme izlaska Sunca i punog Meseca. One se nadopunjuju i stvaraju ravnotežu svetlosti i tame, toplog i hladnog, suvog i vlažnog, Jina i Janga.

Evo koju poruku šalju za nedelju od 1. do 8. septembra 2017. godine:

Pozovite nas i okruzite se srebrnom i zlatnom svetlošću. Neka se te dve svetlosti spoje i pomešaju, stvarajući platinasto svetlo. Dopustite toj potentnoj svetlosti da ispuni sve vaše ćelije, čakre i energetska tela u auri.

Njena visoka frekvencija može isceliti vaše stare, teške i potisnute emocije, povrede, traume, bes i agresiju. Radeći s nama možete preboleti i otpustiti stare emotivne krize, dogadjaje i situacije koje su vaše telo i unutrašnje biće dovele u neravnotežu. Takođe, ako ste spremni, možete isceliti i srediti odnose s drugim ljudima, partnerima i sa samim sobom.

Mi vam pomažemo i aktivno doprinosimo podizanju vaših vibracija.

Dopustite nam da vas vodimo u nove procese proširivanja svesti kroz otvaranje i aktivaciju viših čakri trećeg oka koje egzistiraju u 4. i 5. dimenziji.