Svake godine na Uskrs se slavi pobeda života. To je najvažniji praznik u hrišćanskoj godini i esencija onoga što hrišćanstvo poučava i šta jeste.

Svojim uskrsnućem Isus nam je pokazao put prema večnom životu i preneo snažnu poruku da na putu u novi život moramo:

1. prevladati materijalno (nestanak tela ne znači nestanak života)

2. naučiti opraštati (zameranje ne možemo nositi u novi život)

3. ispuniti razlog zbog kojeg smo došli na svet, a to je ljubav (prema sebi i bližnjima).

Izvor: Sensa.hr