Negujući svoje psihofizičkozdravlje, održavamo harmoniju sa sobom i svetom. Ipak, zahvaljujući metodama theta isceljivanja koje uravnotežuju energetske tačke tela, naše celokupno biće postaje čvrst i stabilan sistem. Ljiljana Perunović, theta healing praktičarka, za magazin Sensa je objasnila na koji način funkcioniše ova metoda i kako da zaštitimo svoju energiju od negativnosti koje nam donose ljudi iz okruženja

Da bismo zaštitili svoju auru, dobro je vežbati vizuelizaciju. Sve ono što uspemo da vizuelizujemo, to se i dogodilo. Nikola Tesla je govorio da je sve svoje izume prvo izmaštao, onda ih vizuelizovao, i na kraju – materijalizovao. Upravo zbog snažnog potencijala koji vizuelizacija može imati na naše biće, možemo je koristiti da se zaštitimo od negativnih energija.

Kakvo energetsko polje vas okružuje: koje je boje vaša aura i šta ta boja znači

1) Zatvorenih očiju zamislite svetlosno energetsko jaje oko svog tela. Izgovorite u sebi: „Ja sam neprobojan/neprobojna za negativne energetske misaone oblike i napade drugih ljudi,” (možete izgovoriti i ime osobe za koju smatrate da vas ugrožava), i znajte i verujte da ćete biti neprobojni.

2) Zamislite na podu svetlosni krug u kome stojite i kako se iz njega podiže svetlost u obliku valjka i okružuje vas. Opet izgovorite u sebi: „Ja sam neprobojan/neprobojna za negativne energije drugih ljudi”.

VEŽBA - INSTALACIJA THETA TALASIMA

Predlažem da probate ovu vežbu i ostanete sigurni i neprobojni za tuđe negativneenergije.

„Ja sam zaštićena i neprobojna za sve psihičke kuke, psihičke napade i negativne misaone oblike drugih ljudi. Hvala ti, učinjeno je, učinjeno, učinjeno.” Da li želite da znate kakav je to osećaj? Ako želite da se u vama manifestuju ovi osećaji i zaštita, treba naglas da izgovorite DA i da zatvorenih očiju zamislite svetlost u svojoj auri kako se višeslojno popunjava. Predlažem da svakodnevno izgovarate neku molitvu koja vam je najdraža i koja vam najviše prija.

Izvor: Sensa