Svako od nas ima specifičnu vibraciju, koja se sastoji od određenih komponenti, pomoću koje stvaramo svakog trenutka sopstvenu fizičku realnost.

Ta jedinstvena vibracija je u stvari naša dublja priroda, koja je uvek u skladu sa Univerzalnim Kvantnim Poljem. Ona je savršena za svako ljudsko biće, kao što je sve savršeno u Kvantnom Polju. Sredinom dvadesetog veka fizičari su dokazali da se, na kvantnom nivou, sav naoko čvrst spoljašnji život sastoji od različitih vibracija energije Jedinstvenog Kvantnog Polja. Prema zakonima KvantnogPolja, neograničena energija Izvora stalno je u Jedinstvu sa svim, naizgled različitim frekvencijama u postojanju. Ako se vibracije energije u organizmu čoveka poremete ili neispravno rade, to dovodi do ogromnih problema sa zdravljem i međuljudskim odnosima, a u spoljašnjem životu mogu da oslabe razne druge vibracije i remeti se ostvarljivost ciljeva. Kvantno Polje ima stalnu vibraciju za nas i mi potpuno zavisimo od nje.

Kolebanje energetskog polja snage zbog našeg mentalno-emotivnog nivoa, stvara vibraciju koja nije u harmoniji sa univerzalnom vibracijom Kvantnog Polja. Kvalitet i pravac vibracije zavisi od njene frekvencije. Što je čovek na višem nivou duhovnog razvoja, to je viši njegov vibracioni sklad. Time je i frekvencija oscilacije njegovog energetskog polja pravilnija i više u Jedinstvu sa Univerzalnom vibracijom. Čovek je kao radio, prijemnik koji prima signale (vibracije Kvantnog Polja) i zrači ih oko sebe spolja. Ta vibracija jedinstva ili nejedinstva je vibracionizapis čoveka, to je ono što čovek trenutno živi, sopstveni unutrašnji sklad ili nesklad. Od ove usklađenosti zavisi ceo život i svi njegovi aspekti.

Od čega se sastoji vibratorni zapis?

Vibratorni zapis čoveka se sastoji od mnoštva frekvencija koje čovek prima ali i emituje u spoljni svet. Ljudsko biće osim fizičkog tela ima još šest energetskih suptilnih tela, koja, ako su u skladu, omogućavaju usklađenost života na svim ravnima postojanja. Najveći problem za ovu savršenu ličnu vibraciju energije Kvantnog polja jeste poremećaj frekvencija našeg umno-emotivnog suptilnog tela. Po čuvenom hermetičkom zakonu: „Kako gore, tako i dole“, važi i obnuto: „Kako dole, tako i gore“. Energetski poremećaj astralnog tela remeti vibraciju kauzalnog tela i čitav sklad organizma je poremećen. To najviše dovodi do pojave fizičkih bolesti, koje i nastaju usled ovog razilaženja između sklada koji primamo od Univerzalnog Kvantnog Polja i onih emocija koje mi emitujemo. Svaki organ u fizičkom telu emituje određenu vibraciju i frekvenciju.

U fizičkom telu postoji oko 250 frekvencija na kojima vibriraju organi i sistemi. Ljudski mozak je najvažniji organ koji prima vibracije preko kauzalnog, astralnog i eteričnog tela. Njegova energetskovibratorna aktivnost se meri i izražava moždanim talasima. Desna hemisfera mozga je najčešće dominantna i ona je veza sa sa savršenom vibracijom Kvantnog Polja. Leva hemisfera može da prevlada zbog hroničnog stresa, briga, strahova i ljutnje, što uzrokuje veliki nesklad u frekvencijama mozga i celo energo-informaciono polje snage organizma se blokira. Tako dolazi do pojave raznih bolesti sa zastrašujućim prognozama. Frekvencije mozga su u stvari slika usklađenosti sa različitim nivoima svesti. Na svu sreću, postoje načini i tehnike kojima mogu da se menjaju I ponovo usklade ove poremećene frekvencije. Postoje četiri vrste moždanih talasa u rasponu od najsporijih do najbržih. Beta talasi su najbrži. Oni se javljaju tokom budnog stanja, kada je mozak zauzet umnim aktivnostima.

Što više napora ulažete u mentalnu aktivnost, što ste mentalno aktivniji i uzbuđeniji, to je veća brzina njihove frekvencije. Beta talasi se odnose na površinsku svest prosuđujućeg razmišljanja, dominaciju brižnosti, strahovanja… To je najveće ograničenenje naše svesti. Za ovo stanje svesti se kaže da je obmanuto viđenje života, jer se život posmatra očima zamagljenim strahovima i brižnošću. Alfa talasi su malo sporiji moždani talasi. Oni se javljaju kada ste opušteni, maštate, vizualizujete, kada ste u kreatvnom procesu stvaranja. Kada se moždani talasi usporavaju do alfa-nivoa, nestaju anksioznost, strah i reagovanje brižnošću.

Vi postajete otvoreniji prema životu, svesniji i sposobni da prihvatite mudrost iz dublje energetske Realnosti. Teta talasi su mnogo sporiji i povezani su sa prvom fazom sna. U stanje teta talasa se ulazi prilikom pravilne meditacije, molitve, kada ste nadahnuti stvaralaštvom i u procesima zaceljenja kod duhovno-energetskih terapija. Tada se pojavljuju mudri uvidi, jasno viđenje života, na površini vaše svesti I, što je najvažnije, usklađuje se rad desne (intuitivne) i leve (dominantno razmišljajuće) moždane hemisfere. Kada se mozak usporava do teta nivoa, počinjete svesno da shvatate suštinu svog istinskog Sebe. Jasno viđenje života daje vam vaša duhovna suština, koja izlazi u prvi plan. Ljudi koji imaju ove talase i ovu proširenu svest, praktikuju duboku meditaciju, osećaju jedinstvo između sebe i savršene vibracije Univerzalnog Kvantnog Polja.

Redovno praktikovanje meditacije je put ka zdravijem i mnogo uspešnijem životu, jer na realnijim nivoima vibratorne stvarnosti KvantnogPolja, mnogo je veća usklađenost I životni ciljevi se mnogo lakše ostvaruju. Delta talasi su najsporiji. Oni se javljaju za vreme dubokog sna bez snova. Neki probuđeni jogini su uspevali da uđu u ovu frekvenciju sasvim svesno. Njihova meditacija je bila toliko duboka da su oni mogli da pričaju I da se smeju, dok su na elektroenecefalogramu beleženi delta talasi.

Ulazom u delta stanje, osećaj istinskog Neograničenog Sebe se širi i tu nema više protoka vremena. Možete se odatle lako prebaciti u druge dimenzije pročišćene svesti. Smireniji i sporiji moždani talasi donose unutrašnji mir i pravilnije funkcionisanje organizma. Na svakom nivou vibracije čovek doživljava život drugačije, a i organizam sasvim drugačije funkcioniše. Energetskoeteričnotelo Ovo je naš prvi energetski sistem, najbliži fizičkom telu. On se sastoji od sedam glavnih čakri i energetskih kanala. Svaka od čakri emituje svoju vibraciju. U zavisnosti od stanja čakre, u spoljni svet se emituje jedna ili druga vibratorna poruka.

Mali broj ljudi se može pohvaliti savršenim fizičkimzdravljem. Mnogo je više onih koji imaju problema sa samopoštovanjem I samopouzdanjem, finansijama i drugim životnim teškoćama. To dovodi njihovo eterično telo (sistem čakri i energetskih kanala) u stanje bolesti. Oni imaju povećano prisustvo negativnih vibracija koje stvaraju energetske blokade, što dalje izaziva poremećaje u fiziologiji i ćelijskom metabolizmu. Astralno telo - emocije i misli Naše duboke emocije i uverenja se memorišu u emocionalnom suptilnom telu još u ranom detinjstvu. Već tada mogu da se stvaraju emocionalne rane koje mogu da nas prate kasnije kroz ceo život. Dominantne misli stvaraju programe u podsvesti, u mentalnom telu. U zavisnosti od vrste emocija ili broja misli koje ste programirali u svojoj podsvesti, uvek ćete slično reagovati u nekoj situaciji. U zavisnosti od toga šta ste prihvatili kao istinu u prvim godinama života, od tih programa zavisi ceo vaš život.

Sve što ste proživeli tokom dana se poklapa ili se ne poklapa sa podsvesnim uverenjima i programima, te takve signale i šaljete u polje životne energije oko sebe. Pratite za početak koje emocije najčešće ispoljavate u životu. Signali koje emituju vaše emocionalno, mentalnoi fizičko telo energetski obrazuju jedinstven signal – vibratorni zapis. Vaš vibratorni zapis se emituje svakodnevno u spoljašnji svet i ukršta sa vibracijama drugih ljudi. On pronalazi ljude sa sličnom frekvencijom vibracije i privlači ih u vaš život. Dešava se lančana reakcija prepoznavanja ili neslaganja i odbijanja talasa. Ako ste se probudili u lošem raspoloženju, osetili ljutnju ili razdraženost iz bilo kog razloga, tu vibraciju ćete emitovati u okruženje, a ona će vam se vratiti nazad sa otiskom vibracija ljudi koji su izazvali rezonancu. Ako širite dalje svoju ljutnju i nezadovoljstvo, uvećavate količinu besa i negativnosti u svom životu. Ta energo-vibratorna razmena odvija se između ljudi, uključujući najčešće porodicu, rodbinu, prijatelje, ljubavnke ili saradnike.

Kako stvaramo životnu realnost?

Kako je sve u kretanju, u zavisnosti od toga koju vrstu vibracija trenutno živite i koje vibracije šaljete u spoljni svet iz minuta u minut, iz sekunda u sekund, vi stvarate odgovarajuću realnost u svom životu. Razlikuju se tri načina stvaranja životne realnosti. Čovek koji neprestano trči u krugu razmišljanja. On je neprestano u točku svog razmišljanja, nesvesno reaguje na dolazeće spoljne vibracije drugih ljudi. Neprestano ih prosuđuje, ljuti se i kritikuje ih. Odgovara besom na bes, iritacijom na iritaciju I na kraju razočaranjem, jer ima puno očekivanja od drugih. Njegov dan se često završava iscrpljenošću i kolapsom energetskog polja snage. Sve što šalje spolja, vraća mu se uvećano. On nema kontrolu nad sobom i nije svestan da je uvučen u mašinu točka razmišljanja. Ako oseti negativnost iz spoljnog sveta, on se odmah uključuje i reaguje.

Većina ljudi u društvu se ovako ponaša. Oni stvaraju sopstvenurealnost sasvim nesvesno i njihovi organizmi zbog toga reaguju iscrpljenošću i bolešću. Čovek na putu duhovnog rasta. Takav čovek je svestan da je on glavni režiser svog života. On zna da je sadašnjost ta koja određuje naš život I našu budućnost. Sva semena Namere posejana u Sada, rodiće u nekom budućem sada. Čovek koji duhovno uzrasta zna da sada treba da promeni svoju trenutnu vibraciju, kako bi u budućnosti dobio željeni rezultat. To je značenje čuvenog zakona: „Promeni vibraciju, promenićeš zivot nabolje“. U ovaj tip spadaju ljudi koji idu putem duhovnog razvoja, leče svoje podsvesne emotivne rane i traume i oslobađaju se ograničavajućih uverenja. Oni su minimalno podložni spoljnim uticajima. Čovek koji živi sa nivoa svog višeg Ja.

To je čovek koji je sam naučio da generiše najbolje energetske vibracije za svoju dobrobit. On je nezavisan od spoljašnih uticaja vibracija drugih ljudi. To znači da u njegovom stvaranju realnosti ne učestvuje niko osim njega. Jedino menjajući sadašnju vibraciju donosite nov prosperitet i ostvarenja u svoj život Promeni vibraciju, promenićeš život nabolje! Vaš vibracioni sklad ili nesklad se menja u toku vašeg života najčešće nesvesno, a kod ljudi koji se bave duhovnim razvojem sasvim svesno. Najviše od njega zavisi postojanje svih bolesti u telu. Što ste više usklađeni, bolesti gube razlog da postoje u vašem organizmu. Ako želite da dobijete darove iz neograničenog Kvantnog Izvora u vidu najboljih vibracija radosti, duhovne Ljubavi, hrabrosti, Poštovanja Života, novca (i on je isto samo protok energije), raznih novih znanja i više kreativnosti, pobrinite se o tome na pravi način. Uskladite svoju vibraciju sa savršenom vibracijom Univerzalnog Kvantnog Polja, kako biste lako privukli u svoj život ono što najviše želite. Ovo je budućnost zdravlja i daleko većih dometa čovečanstva u svim poljima.

Čovek koji živi u Jedinstvu sa pozitivnim vibracijama, nalazi se tu gde treba da bude. Potiskivanje Sebe I život sa negativnih emocija vremenom dovode do ozbiljnih fizičkih oboljenja. Uvek je potrebno pronaći dublji uzrok psihosomatskog nesklada i telesnih reakcija odatle. Strahovi, lupanje srca, preterano znojenje, nemir nogu ili nesanica mogu se medikamentima ili nekim drugim procedurama samo ublažiti, ali ne i izlečiti. Uvek se treba zapitati šta je to što izaziva u nama nemir, nervozu, ljutnju ili tugu, kako stresna situacija deluje na nas i kako možemo da je razrešimo. Jedan od načina za lečenje tegoba izazvanih pogrešnim i negativnim emocijama (vibracijama životne energije) jeste ponovno usklđivanje životne energije na svim nivoima našeg bića. To se modernim rečnikom duhovnoenergetske medicine zove pretvaranje vibracije straha u savršenu vibraciju Ljubavi. Što ste više usklađeni, bolesti gube razlog da postoje u vašem organizmu.

Na pravom mestu za sva vremena

Važne odluke u životu treba da donosite samo onda kada niste preplavljeni brigama, strahovima ili ljutnjom. Jedino tako nećete privući sebi još više negativnosti. Um treba uvežbati da bude sluga srca. Logika treba da služi Ljubavi, a ne da je nadjača. Tako može mnogo dalje da se stigne i mnogo više da se uživa u životu. U udruženju Kvantni Talas uči se individualno usklađivanje sa savršenim vibracijama Univerzalnog Kvantnog Polja, putem predavanja, energetskog rada i radionica.

Frekvencije vibracija

Niskofrekventne vibracije obuhvataju sledeće emocije:

brižnosti, sumnje, ranjivost i povređenost, strah, mržnju, krivicu, sramotu, bes, razočaranje, depresiju. Na mentalnom nivou to se manifestuje u vidu osećaja krivice, prosuđivanja drugihi života, netrpeljivosti, opsesija, neuroza.

Visokofrekventne vibracije

emituju emocije ljubavi, poštovanja sebe, drugih i života, zahvalnosti, velikodušnosti, radosti, entuzijazma. Kada njih osećate, postajete otvoreni i kreativni. Javljaju vam se
nadahnuće i uvidi.

Izvor: Sensa