Karma sve vidi, sve zna i ništa ne zaboravlja...

Karmički čvorovi su složene energeske tvorevine u našem biopolju koje sami kreiramo i često se manifestuju u oblicima koje posmatramo kao kazne - karmičke kazne.

Karma podrazmeva zakon Univerzuma i života koji nam govori da svako naše delo, bilo ono dobro ili loše, moramo otplatiti, pročistiti i ponovo proživeti u formi u kojoj smo ga napravili.

Sve što nam se negativno dogodi obično doćivljavamo kao da nas neko kažnjava, a zapravo smo tu kaznu stvorili sami. Negativne stvarii poput neprijatnih emocija, negazivnih misli, loših postupaka, kristalizovale su se krioz bolesti i energetske blokade koje blokiraju naš napredak. Ove "karmičke kazne" događaju se kao nešto što nas podseća da uvek imamo šansu da određene stavri ispravimo i da se razvijamo.

Kada govorimo o karmi, često mislimo na negativne karmičke stavri koje se ponavljaju, kao što su na primer razni odnosi koje ciklično ponavljamo sve dok ne naučimo da iskreno oprostimo i ne razrešimo sa sobom šta je to ljubav.

Na kolektivnom nivou, nagomilana loša karma stvara nedostatak ljubavi među ljudima, materijalizam, bezosećajnost za patnje drugih, rat i tako dalje.

Njena najvidljivija manifestacija na individualnom nivou su bolest, poremećaji u odnosima, partnerski odnosi, siromaštvo, gubitak novca ... Uzrok hroničnih bolesti takođe može biti posledicakarme.

Kada nam karma pristiže, susrećemo se sa određenim problemima koje niko drugi ne može rešiti osim nas samih. Moramo ih osvestiti, znati kako smo ih stvorili i kako da ih razrešimo.

Svrha karme jeste da nam pomogne da postanemo svesni gde smo grešili i kako da to ispravimo.

Svakog dana imate priliku da stavrate pozitivnukarmu - dobrim delima, lepim mislima i iskrenim i čistim osećanjima.

Inspiracija: Sensa.si