Sanjanje zmije skoro za svakog čoveka predstavlja noćnu moru ili košmar, ali zmija se kao simbol često pojavljuje u snovima. Postoje razni sanovnici koji daju različite interpretacije i tumačenje snova sa zmijama, a evo kako je ovaj san tumačio psihijatar Karl Gustav Jung.

Za Junga zmija je predstavljala jedan od najsnažnijih arhetipova u čovekovoj podsvesti. Kada sanjate zmiju prvo je važno da protumačite šta ona predstavlja za vas, odnosno kakva osećanja izaziva. Zapišite na papir emocije koje se javljaju kada posmatrate zmiju i sve ono na šta vas na nju asocira. 

Nakon toga potražite asocijacije i paralele za zmiju u bajkama, legendama, religiji, mitovima... Sve čega se podsetite iz ovih priča zapišite na papir i to može biti arhetip zmije.

Sav materijal koji ste prikuplili iz prethodna dva koraka bezvredan je ukoliko ga ne stavite u kontekst celog sna i vaše životne situacije u kojoj se sada nalazite. Povežite ga sa pitanjima koja vas trenutno muče, sa situacijama koje vas očekuju u životu, sa odnosima, atmosferom na poslu... I odgovore ćete sami otkriti!

Jung je govorio da zmija u snovima predstavlja sukob između uma i intuicije, pa ovaj san nagoveštava da je neophodno da uspostavimo ravnotežu, da istovremno slušamo svoj unutrašnji glas, ali i koristimo snagu uma. 

Izvor: Sensa