Anđeličuvari mogu da čuju sve naše molitve i poruke. Ipak, sigurno vam se čini da ih ne usliše uvek. Oni imaju svoj poseban način da nam odgovore i da izaberu ono što je nama potrebno.

Anđeli su prenosioci naših poruka i predstavljaju nas božanskom duhu. Takođe nam pomažu da razvijemo svoje pune duhovne potencijale na Zemlji. Naši duhovi i sudbina se obzbiljno uzdrmaju kada naše molitve ne budu uslišene, međutim anđeli imaju drugačije načine da nam odgovore na molitve i da ih ispune.

Ono što je bitno, jeste da ostanemo otvorenog uma, kako bismo razumeli način na koji anđeli funkcionišu i kom anđelu treba da se obratimo. Mogu postojati razlozi zbog kojih vam još nisu uslišili molitvu, a bilo bi dobro i da naučite tajni smisao molitve.

Razlozi zbog kojih anđeli ne usliše naše molitve:

1. Ponekad naše molitve ne rezonuju sa našom ličnom, višom svrhom. Anđeli to umeju da prepoznaju. Uz to, neke od naših molitvi su upućene na pogrešan način, jer nam anđeli pripremaju nešto mnogo bolje od onog što ste zaželeli. Oni znaju kada smo spremni da preuzmemo na sebe veće izazove i odgovornosti. Na taj način, naše molitve budu uslišene na sasvim drugačiji način od onog koji ste vi želeli.

2. Božanski trenutak odnosno pravo vreme mora da bude ispoštovano. Ovo može biti nezgodno ukoliko se neko oseća spremnim da u svom životu preuzme neku ulogu, a želja se ne ostvaruje. Na primer, možete želeti da postanete majka, ali vam se želja ne ispunjava. Ipak, postignete veliki profesionalni uspeh i tek nakon toga se ostvarite ulozi majke. Da, anđeli znaju naše potencijale i pronalaze načine da ih ostvare, iako se vama čini da nije trenutak.

3. Ljudi imaju slobodnu volju. Međutim, ponekad ne shvataju da njihova slobodna volja može da ugrozi slobodnu volju druge osobe. Upravo to anđeli znaju. Iz tog razloga neretko ostajemo sa neuslišenim željama. Ovo je samo podsetnik da gledate šire od sadašnjeg trenutka i uzmete u obzir sve aspekte koji vas okružuju.

4. Dogovori između duša su još jedan od razloga! Dogovori između duša odnose se na dogovore koje je naša duša napravila sama sa sobom, drugim dušama i Duhom, pre nego što je bila rođena. Neki ljudi su rođeni da inspirišu druge tokom života, dok drugi ljudi mogu da se suočavaju sa vrlo teškim životnim okolnostima. Znate da neki ljudi mogu lako da dotaknu nečije srce i lako inspirišu sve oko sebe. Podsvesni uticaji našeg duševnog dovgovora utiču na naše ponažanje i život.

Izvor: Sensa