Svako ljudsko biće predstavlja određeno elektromagnentno polje, što znači da imamo sposobnost prilagođavanja na frekvencije raznih energija. Energija novca ima svoju frekvenciju i nije toliko komplikovano podesiti se na nju. Ali da bismo to učinili neophodno je da se pridržavamo nekih osnovnih principa koji se tiču odnosa prema energiji novca. Margarita Milenković, Reiki Master koja je ovoj temi posvetila knjigu "Reiki izobilje, Energija novca" je ovom prilikom izdvojila nekoliko najvažnijh.

Princip želje

Pre svega treba da ustanovimo šta je ono zbog čega nam je novac potreban. Treba da znamo i koliko novca bi nas zadovoljilo na mesečnom ili godišnjem nivou, i u skladu sa tim potrebno je da jasno vizualizujemo sopstveni život u izobilju.

Princip cilja

Važno je i da znamo koji su naši materijalni ciljevi, ali da istovremeno budemo svesni da je sve ono što novac može da nam obezbedi samo sredstvo za postizanje višeg životnog cilja, a to je život ispunjen ljubavlju. Ukoliko dozvolimo sebi da nam materijalni ciljevi postanu glavni, javiće nam se osećaj besmisla, izgubićemo životnu radost, polet i ispunjenost. Upravo to se dešava mnogim bogatim (često i slavnim) ljudima koji se toliko predaju slastima života koje obezbeđuje novac, da potpuno zanemare prave životne vrednosti koje su jedine koje ispunjavaju i raduju dušu. Zato vodite računa da svoje ciljeve birate u skladu sa potrebama duše, a ne ega.

Princip odluke

Kada donesete jasnu, čvrstu odluku da živite u izobilju, Univerzum će se potruditi da to i dobijete. Budite odlučni u svojoj nameri da osetite život u bogatstvu, jer je to najznačajniji korak koji mora da napravi svako ko želi da stupi na stazu materijalnog blagostanja.

PageBreak

Vaš savršeni život

Principi misli i emocija

Misli su u osnovi svake kreacije, svega što postoji na ovoj zemlji. Ako svoje misli usmerimo samo na ono što želimo, to ćemo i privlačiti. Ne treba da budemo malodušni, da se prepuštamo mračnim mislima o neizvesnoj i siromašnoj budućnosti, već treba da osvetlimo svoje misli radosnim bojama, da im udahnemo lepotu, da izmaštamo svoj savršeni život, a zatim da im se prepustimo da bi nas one odvele do cilja.

Isto kao što privlačimo ono što mislimo, tako privlačimo i ono što osećamo. Ako smo pozitivni i srećni, generisaćemo još više sreće u životu. Dobre vibracije koje šaljemo će privući u naš život stvari i okolnosti koje želimo.

Princip unapređenja svojih sposobnosti

Nije dovoljno samo želeti bogatstvo, potrebno je ulagati u sebe i u razvoj svojih potencijala kako bismo bili što bolji i kako bismo imali što više da ponudimo svetu. Uvek treba ići dalje u svom razvoju, sticati nova znanja i veštine, tražiti nove načine za kreativno izražavanje, kao i nove načine za zaradu.

Princip zahvalnosti

Ovo je jedan od univerzalnih principa, u Reikiju je pominjan kao jedan od glavnih faktora koji stvaraju osećaj sreće. Budite dakle zahvalni za svaki, pa i najmanji, dobitak, a ne zaboravite da svoje biće ispunite zahvalnošću za sve što imate, ali i za ono što nemate, jer je i to u skladu sa onim što vi jeste. Svako jutro započnite dan zahvalnošću, a pred spavanje se prisetite svih dobrih stvari koje ste iskusili proteklog dana.

Princip dobročinstva

Jedna osobina koja je zajednička većini bogatih ljudi je dobročiniteljstvo. Koliko god se međusobno razlikovali, bogati ljudi u velikoj meri pomažu drugima, daju pozamašne donacije raznim institucijama i pojedincima kojima je potrebna pomoć. Izdvajanjem novca u dobrotvorne svrhe, Univerzum dobija informaciju da energiju novca usmeri ka onima koji daju, kako bi i dalje mogli da pomažu drugima. Nemojte da čekate da steknete više sredstava da biste mogli da izdvojite i za druge, već odmah počnite da dajete onima kojima je to potrebno. Koliko god da je to malo, za nekoga može da bude mnogo. Ako tako budete činili, budite sigurni da ćete privući energiju novca i na taj način popraviti ne samo svoju finansijsku situaciju, već i život u celini.