Intervju sa dr Boškom Hristićem: kako da prestanemo da prosuđujemo i zaista budemo srećni
Dalibor Danilović intervju-sa-dr-boskom-hristicem-kako-da-prestanemo-da-prosudujemo-i-zaista-budemo-srecni_2

Kreiranje realnosti

Često danas čujemo frazu da sve bolesti nastaju u glavi. Kako Vi tumačite tu rečenicu i da li mislite da je uopšte shvatamo na ispravan način?

Smatra se, u modernom naučnom pogledu, da je životna energija savršen softver našeg Bića, centralni nervni sistem je hard disk, a ljudsko telo je samo štampač! Šta imamo u našim programima, to ćemo imati i u svim ćelijama. Ako su prisutni krivica, ljutnja, brige ili strahovi u životnoj energiji, to će biti prisutno i u svim ćelijama. I naša jetra, bubrezi, ili srce mogu biti uplašeni, ljuti ili osećati krivicu... To znači da svaka bolest ili stanje, bilo da je to glavobolja, stezanje u grudima ili problemi sa bolovima ili nepravilnim radom stomaka, biva povezana sa blokadama u energetskom sistemu čoveka.

Tek kada se otklone psiho-energetski uzroci i kada se ustanovi zašto do njih dolazi, bolesti mogu trajno da nestanu. Recimo, stezanje u grudima se često proglašava za anginozne srčane smetnje, a najčešće je izazvano blokadama i nepravilnošću u radu srčane čakre. Iz moje dugogodišnje prakse izdvojio bih nekoliko primera da bi se lakše razumela povezanost psihičkog, energetskog i fizičkog ispoljavanja bolesti.

Često, kada se detektuje energetski omotač iznad obolelog organa, ili posluša na pulsu stanje u energiji organa, vidi se poremećaj u gustini i snazi životne energije. Skoro uvek su problemi sa radom bilo kog organa povezani sa smetnjama u kretanju životne energije kroz taj organ ili deo organizma. Stezanje i bolovi u stomaku ili grudima često su znak grča i njihove poremećene funkcije usled prisustva negativnih energija i emocija. Prvo se blokira energetska cirkulacija kroz neki organ ili deo tela, pa se tek onda on fizički ispolji. Čuvena je misao da gde ide krv, ide i životna energija, i obrnuto. U praksi se ovim pristupom najviše može pomoći kod raznih psihosomatskih tegoba, kao što su glavobolje, osećaj stezanja u grudima, problemi sa stolicom i radom stomaka i mnogi drugi. Posle energetske dijagnostike aure i puls dijagnostike može se reći da li su neki zdravstveni problem ili oboljenje lečivi ovim metodama ili ne. 

Dr Dipak Čopra je u svojim knjigama uveo pojam kvantno-mehaničkog tela u holističku medicinu. To kvantno-mehaničko telo je matriks i centar oko koga se sve organizuje i obnavlja. Njegov poremećaj dovodi do ispoljavanja bolesti na fizičkom nivou. Čak i one najteže bolesti potpuno su povezane sa ravnotežom našeg kvantno-mehaničkog tela.

Ne može se biti potpuno uspešan u lečenju samo na fizičkom nivou, ako se Celina čoveka ne poznaje i ne obnovi. Prvo je bitno ispraviti sve što se poremetilo na kvantnom nivou pa će se posle greška ispraviti i u fizičkom organizmu. Preko delovanja na kvantno telo dolazi se do bolje ravnoteže organizma, i to je cilj metode reprogramiranja ćeljiske memorije. Preko nje se ostvaruju početni uslovi za ozdravljenje od raznih bolesti. Stari Kinezi nisu pričali o latinskim dijagnozama, već samo o poremećenoj energiji života i načinima kako da se ona ispravlja. Kada bi je uspešno povratili, ljudi bi pre mogli ozdraviti, kako god da se bolest zvala na latinskom. Smatrali su da je svaki čovek pogodan domaćin za neku bolest, a ne da one imaju moć nad ljudima.

Često spominjete važnost neprosuđivanja drugih i života, objasnite nam kako dolazimo do stanja u kome ne prosuđujemo i kakav uticaj razvijanje takvog stanja ima na nas?

To je odlično pitanje i smatram da je to najvažniji problem zbog kojeg gubimo našu ravnotežu i svesnost Celine i razboljevamo se. Kao ilustracija prosuđivanja može da posluži ona izreka: „Pustio bih ja njega, ali neće on mene!” Reagovnje ljutnjom, kriticizmom, preteranom brižnošću i strahovima – to je dominacija ega u Životu, za koga se može samo reći da je dobar sluga i veoma loš gospodar... Učenjem poštovanja Života i negovanjem stava zahvalnosti prema Životu moglo bi značajno da se popravi zdravlje, to su najvažnije premise kako ostati zdrav u svakoj životnoj situaciji.

Dve najvažnije stvari kod životne snage su njena moć da upravlja, obnavlja i neprestano regeneriše ćelije, i da daje (kada nije opterećena stalnim prosuđivanjem drugih i Života) jedan dobar balans svim funkcijama u organizmu. To je sve sasvim prirodno i normalno, organizmom se upravlja optimalno kada su zadovoljeni neki uslovi, a jedan od najvažnijih je odsustvo energije prosuđivanja, ljutnje i zabrinutosti u energetskom polju snage.

Tada je snaga jaka, kao i imunitet, i svi problemi spolja mogu lako da se savladaju (recimo, problemi invazije nepoznatog virusa ili bakterija).
Ali najjači neprijatelj uvek dolazi iznutra, često ga je nemoguće videti, a kamoli otrgnuti mu se zauvek. To je prosuđivanje Života i drugih, i posledični ulazak u točak prosuđivanja Života, koji drastično uzima snagu Životne energije da organizuje i upravlja tokovima Života u telu. Nova medicina koja je sve prisutnija, nije više samo psiho-fizička, ili ona prvobitna, isključivo fizička, već je potpuno svesna važnosti i značaja snage životne energija, koja prožima i nevidljivo upravlja svakim delićem kreacije.

Ne postoje samo naše emocije, afekti, sentimenti, razmišljanja (mada opterećenost svim ovim može samo da poremeti savršenu snagu Životne energije), sve je mnogo dublje, šire i važnije: živeti samo poštovanje onoga što nas najviše i neprestano hrani. I što može, ako shvatite njegov značaj i važnost, dati najviši smisao našem Životu. Većina ljudi misli da je njihova suština njhovo razmišljanje.

Ceo svoj identitet su izgradili na fizičkom JA i na razmišljanju. Međutim, dublja istina i čovekova realnost je da je on mnogo širi i veći od fizičkog Ja. Njega oživljava snaga energije, i ta neograničena energija kvantnog polja je svačija najdublja istina.

Recimo, ljutnja i krivica su veoma opasne, jer najviše remete tok, snagu i zračenje energije u ćelijama.

Kao da zbog nečega stalno imate pravo da se ljutite, sudite, kritikujete, zamerate, očekujete… Ko nam daje to pravo?... Prosuđivenje drugih i Života može od slobodnog čoveka (sa otvorenom životnom energijom) da napravi roba!