Sledeći plan će vam pomoći u privlačenju vaše savršeno srodneduše. Odvojite neko vreme samo za sebe i pronađite tiho, udobno mesto, na kojem vas niko neće prekidati, te meditirajte o sledećim pitanjima.

Prvo: Razmotrite spoljašnje ili telesne osobine svog idealnog partnera. Odredite spoljašnje osobine koje vas privlače i zapišite ih. Svako ima svoj ideal koji će ga uvek privlačiti.

Drugo: Zapišite kako biste želeli da se ta osoba ponaša prema vama i kako biste se vi želeli da se ponašate prema njoj. Razmotrite potrebe svoje duše i sastavite spisakosobina koje bi zadovoljile vaše istinsko postojanje.

Treće: Sada sastavite spisak svojih prethodnih veza – sve partner(k)e navedite imenom. Vaš popis može da bude kratak ili dug, nije bitno. Možda ste naveli nekoliko kraćih veza npr, ili samo jednu dugu. Ovo će vam osvežiti sećanje i u vama verovatno pobuditi razna osećanja, od kojih će neka biti bolna, neka tužna, a neka vesela i prijatna.

Neko vreme slobodno osećajte te emocije, ali nemojte da dopustite da vas ponesu - pustite ih. Potom objektivno razmotrite navedene veze i ustanovite šta u svakoj pojedinoj nije funkcionisalo, zbog čega veza nije potrajala.

Četvrto: Zapisujući zapažanja, obratite pažnju na svoje strahove, nesigurnosti, slabosti i emocije – bez obzira na to da li je posredi ljutnja, ljubomora ili netrpeljivost – koje su vam stajale na putu.

PageBreak

6 koraka za pronalazak svoje savršene srodne duše: ova meditacija pomaže da privučemo pravu ljubav
Foto: Shutterstock 6-koraka-za-pronalazak-svoje-savrsene-srodne-duse-ova-meditacija-pomaze-da-privucemo-pravu-ljubav

Meditiranjem do istinske ljubavi

Peto: Sada izdvojite zajedničke imenioce tih veza i uvidite šta zapravo privlačite. Koliko su te veze odgovarale popisu karakteristika koje ste naveli kao poželjne za vašu savršeno srodnu dušu? Razlika bi mogla mnogo toga da vam otkrije. Možda su spoljašnje “ego” osobine, koje vam se dopadaju i osobine duše koje priželjkuje vaše istinsko Jastvo, bile u sukobu.

Ponovo razmotrite svoj spisak osobina/karakteristika i razmislite o tome šta vam je zaista važno. Potrebe duše mnogo su važnije od potrebe ega. Zbog toga i ne treba da tražimo “srodan ego”, već “srodnu dušu”.

Šesto: Na temelju toga, sada ponovo stvorite predstavu svoje savršeno srodne duše. Pričekajte da predstava postane potpuno jasna. Oblikovanje predstave o idealnom/oj partneru/partnerki prvi je korak u potrazi za njim. Nesvesni um oblikuje vašu stvarnost, a predstavu tada šalje svesnom umu. Kad vaš um primi predstavu, svaki vaš postupak biće korak prema njenom ostvarenju. Svoju srodnu dušu ćete prepoznati čim je ugledate.

Svoje srce i dušu otvorite ka bezuslovnojljubavi, kako biste bili spremni kada se pojavi vaša srodna duša.

Napomena: Pre izvođenja ove vežbe dobro je biti upoznat sa svojim natalnim (đotiš) horoskopom, jer je poznavanje sopstvene karme i istinskog identiteta prvi korak u potrazi za srodnom dušom.

Izvor: Atma