U svojoj knjizi "Kako isceliti duh i telo" LujzaHej navela je niz afirmacija koje pomažu u stvaranju pozitivnih uverenja koja potom blagotvorno deluju na telesnozdravlje. Među njima je i afirmacija za infekcije.

Louise Hay bila je osnivačica pokreta samopomoći i začetnica ideje da čovek može pozitivnim stavom i mislima menjati svoju stvarnost.

U skladu s tim, stanje našeg duha odgovorno je za nastanak telesnih oboljenja, kao i za sve negativnosti koje nam se događaju u životu. Time se bavi i psihosomatika, smer u medicini i psihologiji koji proučava uticaj psiholoških činioca na pojavu i tok somatskih (telesnih) bolesti.

Takozvanu new age teoriju, da je uzrok velike većine problema zapravo u našem umu, mislima, u današnje vreme potvrđuje i kvantna fizika koja kaže da je sve što postoji u svemiru ista energija različitog stepena gustine. Ako je tako, onda je zaista svaka naša misao određeni oblik energije.

Ako bi se celokupno učenje Lujze Hej moglo svesti na jednu poruku, ona bi bila: Želite li biti zdravi, razmišljajte pozitivno.

Razmišljajte o onome što želite privući, a ne o onome što želite izbeći i vaša će podsvest prihvatiti ono u šta verujete.

Afirmacije iz knjige Lujze Hej "Kako isceliti duh i telo":

Poremećaj: Infekcija
Verovatni uzrok: Strah. Bes. Nervoza.
Afirmacija: Mirna sam i usredsređena.

Poremećaj: Influenca (grip)

Verovatni uzrok: Reagovanje na masovne negativnosti i uverenja. Strah. Čitanje statističkih podataka.

Afirmacija: Ja sam izvan masovnih predrasuda i izvan kalendara. Oslobođena sam svih negativnih uticaja okruženja.

Izvor: Sensa.hr