Budisti i taoisti vekovima su praktikovali ljubavnu meditaciju nazivanu metta bhavana. Verovali su da im ova vrsta meditacije pomaže da uspostave harmoniju sa univerzalnim tokovima energije, koja je poznata pod imenom ći.

Zapravo, ova vrsta meditacije pomoći će vam da razvijete saosećanje, uvežbate ono što se danas popularno naziva majndfulnesom, ali i da se oslobodite negativnog razmišljanja.

Cilj ove meditacije nije dobijanje nečeg zauzvrat već razvijanje brige i nežnosti, kako bismo se otvorili za ljubav na svim nivoima i razbili svoje unutrašnje i spoljašnje barijere i blokade.

Nakon izvesnog vremena provedenog meditirajući možete da uključite i vizuelizaciju. Udobno se smestite i fokusirajte pažnju na solarnipleksus.

Dišite duboko i usmerite pažnju na senazacije koje dolaze iz predela srčane čakre, prepoznajući mentalne bolkade, osećaje samopoštovanje, nezadovoljstva sobom, utrnulosti itd.

Dok to radite ponavljajte afirmativnefraze, a nakon toga te fraze preusmerite mislima na osobu koja vam znači da biste na ih na kraju usmerili ka osobi sa kojom imate konflikt.

Ove vežbe pomoći će vam da razvijete saosećanje i razumevanje.

Izvor: Sensa