Zen je filozofija života koji ističe mir i ravnotežu, kao i korišćenje ljudskog potencijala, efikasnosti i kreativnosti. Kada neko simbolično kaže da je u "zenu", to znači da je miran, spokojan, opušten. Mnogi ljudi porede zen filozofiju isključivo sa meditacijom, ali postoje mnogi drugi načini da pronađete mir i uključite "zen" u svoj život. Važno je da osvestimo neke, možda naizgled male i sitne, ali važne vrednosti u životu.

Ovih 20 zen citata o životu mogu da vam pomognu u tome:

 1. "Kad nešto radiš, moraš potpuno da izgoriš, kao dobra logorska vatra, a da o sebi ne ostaviš ni traga." - Šunrju Suzuki
 2. "Moramo biti duboko svesni nestalnosti sveta." - Dogen
 3. "Svi pravi umetnici, znali oni to ili ne, stvaraju iz prostora ne-uma, iz unutrašnjeg mirovanja." - Ekart Tol
 4. "Imajte poverenje u sebe... ne u to ko mislite da treba da budete, već u to ko ste." - Taizan Maezumi
 5. "Imajte neustrašiv stav heroja i srce detata." - Sojen Šaku
 6. "Život nije tako ozbiljan kao što ga um predstavlja." - Ekart Tol
 7. "Samo kada možete da budete izuzetno fleksibilni i nežni, možete biti izuzetno jaki i moćni." – Zen poslovica
 8. "Kada odete u penziju, spavajte kao da vam je to poslednji san. Kada se probudite, odmah ostavite krevet iza sebe kao da ste bacili par starih cipela." - Sojen Šaku
 9. "Stvari su takve kakve jesu. Kada noću posmatramo nebo, ne upoređujemo dobre i loše zvezde, ili bolje ili lošije uređena sazvežđa." - Alan Vats
 10. "Mutna voda se najbolje čisti kada je prepuštena sama sebi." - Alan Vats
 11. "Svi životi su međusobno zavisni. Svi smo uhvaćeni u neizbežnu mrežu reciprociteta, nošeni u jednoj odeći sudbine. Šta god utiče na jednu sudbinu, utiče posredno na sve." - Martin Luter King, mlađi
 12. "Da bi nam se stvari otkrile, moramo biti voljni da napustimo naše projekcije o njima." – Tič Nat Han
 13. "Šta govorite i šta god da kažete Recite, primenite to u praksi" - Sojen Šaku
 14. Kada nekog volite, najbolje što od sebe možete da ponudite je svoje prisustvo. Kako možete voleti ako niste prisutni?
 15. Ljudima je teško da se odreknu svoje patnje. Iz straha od nepoznatog, opredeljuju se za patnju koja im je poznata.
 16. Mesto za poboljšanje sveta pre svega je u našem srcu, u našem umu i u našim rukama.
 17. Kad shvatite da ništa ne nedostaje, ceo svet pripada vama.
 18. Razbijeno ogledalo više ne odsijava; opalo lišće ne vraća se na grane.
 19. "Ne boravite u prošlosti, ne sanjajte o budućnosti, koncentrišite um na sadašnji trenutak." – Buda
 20. "Sadašnji trenutak je ispunjen radošću i srećom. Ako budete pažljivi, videćete to.” – Tič Nat Han

Izvor: Sensa