Danas, više nego ikada ranije, potrebna nam je pomoć da se nosimo sa svojim mislima i emocijama. Ono što nam je svima dostupno na dohvat ruke i takođe je besplatno jeste upravo - sadašnji trenutak. Ne moramo nigde da idemo po njega. Nisu potrebne posebne pripreme, čekanje ili registracija. On je ovde trenutno i dok ovo čitate, a mi smo stalno u nekom novom sadašnjem trenutku. Potrebno ga je samo osvestiti. Znajući kako da budete u tome, vežbajte to tako da postane veština koju možemo koristiti kada nam je najpotrebnija ili kada jednostavno želimo da uradimo nešto za sebe.

Meditacija fokusirana na prisustvo u sadašnjem trenutku nas podseća da je sadašnji trenutak jedino vreme nad kojim imamo potpunu kontrolu i da je dublje uranjanje u taj trenutak ključno za postizanje emocionalne stabilnosti, mentalne jasnoće i opšteg blagostanja .

Biti prisutan u sadašnjem trenutku znači fokusirati svoju pažnju na trenutak koji se dešava upravo sada, bez previše razmišljanja o prošlosti ili budućnosti. Ova vežba promoviše prisustvo u sadašnjem trenutku i pomaže vam da usporite tempo svakodnevnog života i duboko se povežete sa svojim trenutnim iskustvom.

Veština biti u sadašnjem trenutku donosi brojne prednosti, kao što su:

Smanjenje stresa: Kada smo prisutni u sadašnjem trenutku, oslobođeni smo briga i anksioznosti koje proizilaze iz razmišljanja o prošlim ili budućim događajima.

Bolja koncentracija: Fokusiranjem na trenutni zadatak ili iskustvo poboljšavamo našu sposobnost koncentracije i postižemo veću efikasnost u obavljanju svakodnevnih zadataka.

Jačanje prisustva uma: Vežbanje prisustva nam pomaže da postanemo svesni svojih misli, emocija i senzacija, omogućavajući nam da donosimo odluke na osnovu dubokog razumevanja sebe.

Povećana radost i zadovoljstvo: Kada smo prisutni u sadašnjem trenutku, možemo dublje uživati u jednostavnim životnim radostima i ceniti svaki trenutak.

Smanjenje reaktivnosti: Prisustvo nam omogućava da smanjimo impulsivne reakcije i da na izazove odgovorimo sa smirenošću i razumevanjem.

Unutrašnji mir: Prisustvo u sadašnjem trenutku pomaže nam da se oslobodimo nepotrebnih briga i predrasuda, što dovodi do dubokog unutrašnjeg mira.