Sanskrit predstavlja liturgijski jezik hinduizma, budizma i dzainizma. Takođe, iako ovaj jezik mnogi smatraju mrtvim, on je i dalje jedan od službenih jezika u Indiji. Upravo reč MUDRA vodi poreklo iz ovog jezika i ima značenje "pečat", "znak".

Koren mudri se nalazi u sistemu staroindijske medicine ajurvede čiji je (prema staroj indijskoj legendi) mitološki tvorac Dhanvantari - Bog isceljenja.

Šta su u stvari mudre? U knjizi "Mudre - drevne metode za isceljenje" koje je izabrao, pripremio izdao Momir Ubiparip a distribuirala ARUNA, mudre su objašnjene kao komplikovane vežbe odnosno položaji prstiju kojima se ukršta pet osnovnih elemenata ajurvede (Voda, Vazduh, Vatra, Zemlja i Etar) i vrši balansiranje energije.

Uvod u meditaciju za početnike: Siniša Ubović vas lagano uvodi u svet meditacije (NAJJEDNOSTAVNIJE VEŽBE)

Nameštanjem i preplitanjem prstiju u odgovarajuće položaje unećemo promenu u svoje telo kojom ćemo da očuvamo ne samo svoje fizičko nego i duhovno zdravlje.

Mudre imaju tajni i simbolički smisao a parktikovali su ih stari jogini Indije.
Za one koji prvi put isprobavaju mudre u knjizi "Mudre - drevne metode za isceljenje" savetuje se da ne naprežu prste i da ne pokušavaju da na silu naprave određeni pložaj. Položaji dolaze sa treningom i vežbom.

S obzirom da ove vežbe možete da radite u bilo kom položaju (dok sedite, šetate, ležite...) predlažemo vam dve mudre za balansiranje psihofizičkog zdravlja, navedene u knjizi Momira Ubiparipa.

1. Anjali mudra - "AKTIVIRANJE TEMENE ČAKRE"

"Ovu mudru često praktikujete, ali i ne naslućujete da ona ima lekoviti efekat.
Stavite dlanove ispred sebe i prste uspravite. Koncentrišite se na osećaje u oblasti temena.

Zar ovo nije poznat gest? Ovaj položaj prstiju koristimo kada se molimo, kada nešto od nekoga tražimo, kada želimo da se usredsredimo. Na Istoku se takva mudra zove Čisto sijanje. Ona harmonizuje ceo organizam."

2. Apan mudra - "ENERGIJA"

"Primena:

Praktikovanje ove čudotvorne mudre ima efekat protiv bola, a takođe omogućava da se iz organizma izbace različiti otrovi i prljavštine. Takoše, mudra efikasno deluje u slučaju nedostatka snage i slabosti koji se pojavljuju u toku bolesti. Ova mudra leči bolesti urinarnih puteva i otklanja probleme s kičmom.

Metodika praktikovanja:

Jagodice srednjeg, domalog prsta i palca treba spojiti zajedno, a ostale prste slobodno uspraviti. Ova mudra se praktikuje sa obe ruke istovremeno. Ruke se drže slobodno, bez naprezanja. Izdahnite neprijatna osećanja iz tela i osetite kako potok toplote koji ide iz zemlje ispunjava Vaše telo. Dozvolite mu da vas potpuno preplavi snagom i svežinom."

Uz strpljenje, želju i vežbanje, ubrzo ćete osetiti isceljujući efekat mudri.

Izvor: Lovesensa