Kombinujući svoja znanja iz akupunkture i energetske psihologije dr Lea Imširagić nam predstavlja jednostavnu vežbu kojom se stimuliše akupresurna tačka LU 11, koja je u kineskoj tradicionalnoj medicini povezana sa meridijanom pluća.

Jedanaesti meridijan je meridijan pluća. Ovim meridijanom počinje dan, a svaki dan je nova prilika. On je srodan jedanaestoj kući horoskopa koja je povezana sa Uranom i znakom Vodolije. To je meridijan koji nam otvara nove mogućnosti i šanse u životu.

Kada je meridijan pluća blokiran, osoba se oseća skučeno i zaglavljeno, postoji osećaj tuge i manjak samopoštovanja. Fizički, oseća se disbalans poput pritiska u grudima, nedostatak daha i plitko disanje, umor, kašalj i česte prehlade.

U balansu osoba ima visoko samopoštovanje i osećaj da je život pun šansi i da može da postigne bilo šta. Bogata energija pluća manifestuje se kao položaj tela koji izražava samopoštovanje, predstavljajući grudi otvoreno svetu. Osoba lako nastupa u javnosti, ne skreće pogled već ima pozitivan unutrašnji stav koji prolazi kroz celo njeno telo. Osoba sa jakom energijom pluća izaziva reakciju divljenja i poštovanja. Takva osoba nadahnjuje i podiže energiju drugih svojim postojanjem.

Vežba tapkanje tačke na meridijanu pluća - LU 11 (lung 11):

Tačka preko koje kontaktiramo sa ovim meridijanom je LU 11 i nalazi se u unutrašnjem uglu palca šake. Stimulisanje ove tačke predstavlja rad na otvaranju za nove prilike i šanse u životu. Samim tapkanjem ove tačke povećava se kapacitet pluća i produbljuje disanje. Brišu se tuga i vezanost, a povećava se sposobnost za nezavisno delovanje i osećaj samopoštovanja. Vežbu započinjemo najpre sa identifikacijom problema (ako želimo neku novu priliku, ili smo neku priliku propustili) i osvešćivanjem koliko je on intenzivan na skali od 1 do 10. Najpre ga kroz jednu jasnu izjavu naglas prihvatimo i zatim otpustimo. Možete koristiti sledeću izjavu: Iako ne znam kako da otvorim novu šansu sebi u životu za(navesti šta želite), duboko prihvatam sebe.

undefined
Foto: Dalibor Danilović vezba_tapkanje_tacke_na_meridijanu_pluca_aps

Ponavljanjem ove izjave i istovremenim lupkanjem tačke LU 11 dolazi do smanjenja intenziteta osećaja blokiranosti (kao i kada osećamo da jedan deo nas sumnja da je nova prilika moguća, iako joj se drugi nada), a dužim ponavljanjem i do oslobađanja. Nakon toga, najbolje je prazan prostor odmah ispuniti novih pozitivnim uverenjima kroz afirmaciju: Ja sada biram da prepoznam i prihvatim nove prilike u svom životu.

Rad sa meridijanom pluća nam omogućava da promenimo nivo života na kome ćemo funkcionisati. On predstavlja potpuno novu platformu koja nam daje neverovatnu priliku za promenu.

Izvor: Sensa/ dr Lea Imširagić