Afirmacijesu fraze ili rečenice koje u sebi imaju pozitivnu poruku koja može da vas ohrabri, motiviše, podseti da je važno da budemo svesni svakog sadašnjeg trenutka i zahvalni na njemu.  Moć pozitivnih afirmacija leži u našem mozgu - on ne zna razlliku između onoga što je stvarno i onoga što mi mislimo da je stvarno. Afirmacije nam pomažu da prespojimo puteve u mozgu i stvorimo nove.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 15. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Ja sam voljena i podržana od svoje okoline. Moje telo uvek zna kako da se pobrine za mene.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Osećam se bezbedno u svom telu i moja duša slobodno sija u njemu. Svakog jutra se budim snažna.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Uzemljena sam i celovita. Ostajem staložena i mirna u svim situacijama jer se osećam bezbedno.

Izvor: Sensa