Afirmacijesu fraze ili rečenice koje u sebi imaju pozitivnu poruku koja može da vas ohrabri, motiviše, podseti da je važno da budemo svesni svakog sadašnjeg trenutka i zahvalni na njemu.  Moć pozitivnih afirmacija leži u našem mozgu - on ne zna razlliku između onoga što je stvarno i onoga što mi mislimo da je stvarno. Afirmacije nam pomažu da prespojimo puteve u mozgu i stvorimo nove.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 14. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Verujem svojoj intuiciji da će mi otkriti kojim putem treba da idem. Izvor moje istine je univerzalna, neograničena i bezuslovna ljubav.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Verujem da će moć moje imaginacije da mi otkrije da je sve moguće za mene.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Moje više Ja uvek ima odgovor. Kad god sumnjam moja intuicija će mi pokazati pravi put.

Izvor: Sensa