Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje. 

Ako tek počinjete da praktikujete afirmacije preporučujemo da izaberete nekoliko za koje osećate da će vam biti korisne. Zapišite ih na papir i odvojite nekoliko minuta, pa pronađite tiho i mirno mesto gde ćete moći na miru da ih izgovarate. Izgovarajte ih dok ne osetite da se u vama zaista pokreće energija rečenice.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 29. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Ispunjava me energija izobilja. Novac dobijam sa lakoćom.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Ja volim novac i novac voli mene. Prihvatam sve prilike za novac koje se pojave.

Ako ste izabrali karticu broj 3 -  Svaki dan privllačim bogatstvo. Moj život je bogat mogućnostima.

Izvor: Sensa