1. "Zdravlje je pravo bogatstvo, a ne zlatnici ili srebrnjaci." - Mahatma Gandi

2. "Dužnost nam je da održavamo telo u dobrom zdravlju... inače nećemo moći da očuvamo ni snagu i bistrinu uma." - Buda

3. "Pravo isceljenje u bolesti donose nam prirodne sile u nama." - Hipokrat

Priča za 10 sekundi: zašto se stalno borimo sa senkama...

4. "Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa." - Artur Šopenhauer

5. "Čitanje neke dobre knjige korisno je po zdravlje kao i telesno vežbanje." - Imanuel Kant

6. "Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti." - Epikur

7. "Ništa neće toliko pomoći ljudskom zdravlju niti povećati izglede za opstanak života na Zemlji kao prelazak na vegetarijansku ishranu." - Albert Ajnštajn

8. "Zdrav čovek ima hiljadu želja. Bolestan samo jednu." - Anton Čehov

Priča za 10 sekundi: šta nam sudbina šapuće...

9. "Zdravlje nadmašuje sva moguća dobra u tolikoj meri da je zdrav prosjak srećniji od bolesnog kralja."- Artur Šopenhauer

10. "Smeh je sredstvo za smirenje bez negativnih efekata.", Arnold H. Glazgov

Prilagođeno sa: Najlepši citati/ Brainy quote