Popularna psihologija sve više se bavi temema privlačenja novca uz pomoć misli, percepcije, načina na koji posmatramo svet i finansije. Postoji mnogo alata i tehnika koje se preporučuju kako bi ljudi povećali svoje finansijske prihode promenom svojih uobičajenih obrazaca mišljenja.

Sigurno ste primetili kako neki ljudi stalno napreduju, povećavaju svoje bogatstvo, dobijaju povišice i imaju više sreće u finansijama, dok neki drugi, ma koliko se trudili iznova upadaju i finansijske izazove, dugove i ne mogu da ostvare željeni profit.

Životni treneri i mnogi moderni psiholozi istuču da je to posledica negativnog posmatranja novca i zbir loših misli koje ograničavaju novčane tokove. Prvo šta treba uraditi jeste da otkrijete šta je to što vam ne dozvoljava da imate finansijsko blagostanje i sprečava priliv novca u vaš život. Često je i sama spoznaja dovoljna kako bi se situacija promenila.

Evo koje 3 metode mogu pomoći da mislima privučete novac:

1. Napišite 100 asocijacija za reč "novac"

To jest, izgovaraajte u sebi sebi reč "novac" i zapisujete sve misli koje vam padnu na pamet. Važno je ne zaustavljati se i analizirati napisano. Psiha često vrlo duboko skriva najmoćnija i uticajna ograničenja. Tako ćete najpre otkriti šta vas sputava i kada ga se oslobodite, bićete bliži energiji obilja.

2. Nabrojte 5 bogatih i uspešnih ljudi i zapišite koje su tehnike oni koristili kako bi se obogatili. Na taj način možete sebe motivisati.

3. Zapišite prve 3 poslovice ili uobičajene fraze o novcu koje vam prvo padnu na pamet.

Analizirajte ono što ste zapisali i razmotrite kolliko tu postoji negativnih izjava o novcu, a koliko pozitivnih. Ako su najčešće prisutne negativne izjave, odvojite ih na strani i počnite da razmišljate o njima i na koji način ih možete transformisati u pozitivne.

Na primer, umesto fraze "novac je zlo", iskoristite "Uz pomoć novca mogu pomoći ljudima koji su ugrođeni." Ili, "Novac kvari", to precrtajte i napišite "Novac mi pomaže u razvoju."

Umesto svake negativne izjave o novcu, zapišite na papiru po jednu pozitivnu i ponavljajte je svakog dana. Ako mislite pozitivno o ljuavi, ona će se brže pojaviti u vašem životu. Ako mislite da ćete problem lakše rešiti, imaćete mnogo više volje da se suočite sa izazovom i pronađete rešenje.

Ista stvar je i sa novcem. Počnite o njemu da razmišljate kao o sredstvu za razvoj, materiji koja vam može pomoći da olakšate sebi ili drugima neke stvari i kao energiji koja dolazi kao zaslužna nagrada u vaš život, i mnogo lakše ćete privući ono što želite.

Izvor: Sensa