Mahatma Gandi je smatrao da je mir uvek ispred svega i da je neophodan u svemu kako bimso uopšte živeli. Govorio je - "Nema puta ka miru. Mir je put." Jedn aod njegovih izreka koja se često citira pokazuje koliko nam je mir neophodan - "Sa parolom „oko za oko“ ceo svet će završiti slep."

Ostavio je brojne životne lekcije i poruke koje nas i danas mogu motivisati da proneđemo pravi put - evo 5 najvažnijih:

1. Promena

"Vi morate biti promena koju želite da vidite u svetu."

Ako želimo promene, moramo da budemo primer tih promena. Ako uspete, ljudi će vas pratiti. Svako može kriviti sve za svoj neuspeh. Svako može da se žali, ali samo nekolicina je u stanju da vidi problem u sebi i počne da se menja.

2. Postavljajte prava pitanja

"Moć pitanja je u tome što je ono u srcu ljudskog napretka."

Postavljajte prava pitanja pravim ljudima. Kvalitet života je direktno povezan sa kvalitetom postavljenih pitanja. Ne možete dobiti odgovore koje želite bez postavljanja pitanja. Ne možete napredovati bez radoznalog i aktivnog uma.

3. Uvek preduzmite akciju

"Preuzmite akciju, da vidimo šta će se desiti. Možete rastaviti jedan veliki plan na male korake i odmah napraviti prvi korak."

Svaki trenutak donosi priliku da napravite prvi korak u željenom smeru. ne morate sve menjati iz korena, ali ako svoj veliki cilj raščlanite na nekoliko manjih, svakog dana možete videti svoj napredak. Ne odlažite svoje planove i želje za sutra, jer nikada ne znamo da li će sutra uopšte doći.

4. Oprostite

"Slab ne može oprostiti. Opraštanje je osobina jakih."

To što čovek brzo oprašta ne znači da je slab. Naprotiv, to je znak njegove duhovne moći. Samo slabi ne umeju da oproste i zadržavaju u sebi ozlojeđenost, ljutnju ili zavist - negativne emocije koje ga nagrizaju iznutra, čineći ga još slabijim.

5. Pazite na svoja uverenja

"Vaša uverenja postaju vaše misli. Vaše misli postaju vaše reči. Vaše reči će postati vaša dela. Vaši postupci će postati vaše navike. Vaše navike postaju vaše vrednosti. Vaše vrednosti će postati vaša sudbina."

Šta vi verujete? Kako vidite sebe i svoju budućnost? Da li verujete u svoj potencijal? Kad god ste u nedoumici, zapamtite ovu izreku. Pratite svoje misli, verujte u svoj uspeh i sigurno ćete uspeti. Možda to neće biti odmah, ali budite istrajni i strpljivi, pa će sreća sigurno biti na vašoj strani.

Izvor: Sensa