Kako ojačati svoj autoritet?

Kako biste ojačali svoj autoritet, nemojte biti osoba koja udovoljava ljudima (people pleaser), jer ćete tako potkopati svoj autoritet. Postavite zdrave granice u odnosima, kako ličnim tako i profesionalnim. Bilo da je reč o tome kada ste dostupni na telefon ili kome ćete i kada odlučiti da date slobodan dan, ostanite dosledni svojim vrednostima i pravilima koja želite da budu poštovana u vašem poslovnom okruženju.

Kada je reč o ličnim granicama u privatnim odnosima, imajte na umu da ako vaše NE podsvesno reflektuje ’reći ću DA ako me još nekoliko puta upitaš/još malo nagovoraš/počneš da plačeš/napraviš scenu…’, drugi ljudi neće vas shvatati ozbiljno, piše Danijela Jokić Vaislay, life coach.

Vaša komunikacija s drugima treba da odražava odlučnost. Svima nam je jasno da nikako nije dopušteno da vičemo i vređamo druge. Jedino nam je dopušteno da iskomuniciramo kakvo ponašanje neće biti tolerisano i da budemo dosledni onome što govorimo. Na primer, ako ste rekli detetu da ne može da gleda crtani film ili da se igra s prijateljima napolju dok ne uradi domaći zadatak ili ne pospremi svoje igračke, ostanite dosledni svojim rečima. Ako ste u komapniji postavili neke rokove ili kriterijume koji moraju da budu zadovoljeni, onda se držite zadatih parametara i nedvosmisleno zahtevajte to i od svog tima.

Ako zahtevate određeno ponašanje, nemojte ’moliti’ ljude (ili decu) da nešto (ne)rade, već im dajte uputstva, komandu, ili upozorenje. Kada molite ljude u publici da ne pričaju dok vi držite predavanje, članove tima da završe posao na vreme, ili decu da ne prave buku
u restoranu – vi predajete moć u njihove ruke i automatski gubite svoj autoritet nad njima.

Mnoge moje klijentkinje koje su na liderskim pozicijama (menadžeri, CFO, CEO) i preduzetnice koje zapošljavaju ljude u svojoj kompaniji, neretko osećaju grižusavesti i strah da će biti okarakterisane kao ’nemilosrdne’ i ’grube’, kada treba da otpuste ili daju negativan fidbek nekome od zaposlenih, ili delegiraju zadatke ’podređenima’ (što i jeste u opisu njihovog posla).

Dobro je da se setimo s vremena na vreme šta pozicija na kojoj smo tačno podrazumeva i da se od nas i očekuje da vodimo tim ka ostvarenju zajedničkog cilja. Imajte na umu šta je misija vaše kompanije, organizacije, ili biznisa i koji su ciljevi koje treba da postignete, kao i date vremenske rokove – to će vam pomoći da donesete teške odluke koje se možda neće svima u organizaciji svideti, ali su za najveće dobro svih.

Razmislite kakvu asocijaciju pojmovi ’moć’ i ’autoritet’ izazivaju u vama. Da li vam ti pojmovi izazivaju nelagodu i otpor i ako je odgovor da, šta bi mogao da bude razlog? U kojoj sferi života možda predajete svoju moć i odričete je se? Da li ste osoba koja je dosledna sebi i koliku moć vladanja imate nad sobom? Koliko ste uticajni u svojoj profesiji i u svom okruženju? U kojoj sferi života treba da postavite bolje granice, asertivnije komunicirate i naučite da se bolje zauzmete za sebe?

Kako biste mogli da ojačate svoj autoritet u poslovnoj sferi, kao stručnjak u svojoj profesionalnoj niši, ili kao roditelj ili stariji član porodice? Kako bi jačanje vašeg autoriteta i vaše lične moći moglo da vam pomogne da budete bolji lider, aktivista ili roditelj?

Izvor: Sensa