Danas u savremenom svetu se sve brzo menja, imamo mnoštvo informacija koje treba apsorbovati, suočeni smo sa stresom na raznim poljima, što može uzrokovati anksioznost. Naš mozak voli jasnoću i izvesnost, a mnoge osobe kada se suoče sa neizvesnom situacijom, suočavaju se i sa anksioznošću.

Anksioznost koja nepovoljno utiče na kvalitet života važno je tretirati u konsultaciji sa strulnim licem, psihologom ili psihoteraputom. Pored toga, možete promeniti i određene navike u ishrani, režimu spavanja, odvojiti vreme za opuštanje, ali i iskoristiti neke od psiholoških tehnika. Jedna od njih naziva se "Krug kontrole".

Nacrtajte veliki krug na listu papira. Unutar kruga zapišite samo one situacije na koje možete da utičemo. One situacije koje su van naše kontrole, zapišite van kruga.

Pogledajmo sada šta imamo van kruga i razmislimo - koja je svrha brige o onome što ne možemo da kontrolišemo? Inflacija, nezaposlenost, vremenske prilike i još mnogo drugih situacija su van naše kontrole, što znači da se prema tome moramo odnositi u skladu sa tim, odnosno adaptivno. Ljudska psiha je dizajnirana tako da je u stanju da se prilagodi promenljivim uslovima. Istina je da to prilagođavanje može biti teško i izazovno, ali imate šansu da kod sebe formirate odgovarajuće adaptivne veštine.

Kada brinemo o onome što je van naše moći, treba da shvatimo da to neće doneti pozitivan ishod, već će se samo nepovoljno odraziti na nađe raspoloženje, mentalno, pa čak i na fizičko zdravlje.

Analiza situacija unutar kruga

Pogledajmo sada šta smo napisali unutar našeg kruga. Imamo ono na šta mislimo da možemo da utičemo. Dakle, kada nešto možemo da promenimo, nema razloga fa o tome brinemo, to je u našim rukama. Dokazano je da stres smanjuje sposobnost mozga da razmišlja racionalno. A to znači da ako smo nervozni i uznemireni, onda, najverovatnije, nećemo uzeti u obzir neke važne faktore, a povećava se rizik od pogrešne odluke.

Mnogo je lakše i efikasnije razmišljati o tome kako da rešimo nastali problem nego da brinemo i budemo "zaglavljeni" u opsesivnim i negativnimmislima. Često fokusiramo pažnju na neke globalne probleme na koje nismo u mogućnosti da utičemo na bilo koji način. Istovremeno, ignorišemo ono što direktno zavisi od nas. Aktivirajte se u oblastima koje su unutar kruga, imate sposobnost i moć da to promenite i poboljšate.

Ukoliko se suočavate sa simptomimaanskioznosti, potražite pomoć stručnjaka.

Izvor: Sensa