Važno je da se zapitate koji bi faktori trebalo da budu ispunjeni kako biste se vi osećali uspešnima. U mojoj praksi sam imala priliku da vidim da se mnogi ljudi koji su ostvarili velika postignuća ne osećaju dovoljno uspešno i ispunjeno, jer to što su postigli nije bilo u skladu sa njihovim vrednostima i istinskim ambicijama. Neko može da se oseća veoma uspešno ako ima firmu koja je profitabilna, dobro posluje i upošljava manje od deset radnika, ali neki preduzetnici se, bez obzira na uspehe koje su postigli, ne osećaju istinski uspešnima ako nemaju „veliku” kompaniju koja udvostručuje profit svake godine, sa velikim brojem zaposlenih. Na sličan način, kompetitivnim ljudima uspeh predstavlja to da budu broj jedan u svojoj organizaciji, državi, ili regionu, bez obzira na posao kojim se bave. Nekim ljudima je za osećaj uspeha potrebno da njihov rad ima pozitivan uticaj u njihovoj zajednici i svetu (’svrhu’), te se neće osećati ispunjeno ako im posao koji obavljaju ne ispunjava taj faktor, bez obzira na to koliko novaca zaradili, koliko priznanja osvojili, koliko značajnu titulu imali, ili koliko su poznati u svom polju delovanja.
Ponovo napominjem, važno je da budete iskreni prema sebi u odgovoru na pitanju šta za vas uspeh predstavlja i da ne osuđujete sebe ako su odgovori moć i autoritet, slava i prestiž, bogatstvo, ili ’biti broj jedan’. Nema ’prave’ i ’pogrešne’ definicije uspeha, već samo prave definicije uspeha za vas! Autentična vizija vašeg uspeha može vam pomoći da odaberete karijeru ili biznis (ili napravite tranziciju u karijeri), kao i način rada koji će vam doneti najviše ispunjenja i pomoći vam da napredujete brže, postignete više, kao i da budete srećniji.

Šta je za mene moguće?

U majndsetu za uspeh veliku ulogu igraju i naša uverenja o tome šta je za nas (ne)moguće postići. Svako od nas ima svoj ’limit’ ili ’plafon’ koji smo sebi postavili i uverenja šta je za nas (ne)moguće. Bez obzira na to šta želimo da postignemo, važno je da se zapitamo da li uistinu smatramo da je nešto za nas moguće i koliko vremena, novaca i truda verujemo da nam je potrebno da bismo to postigli. Takođe je važno da se zapitamo da li zaista verujemo da zaslužujemo uspeh koji želimo da postignemo, jer u protivnom možemo sebe da sabotiramo u procesu, ili ako taj uspeh ostvarimo – patimo od sindroma uljeza.
Naučna istraživanja iz neuronauke i psihologije došla su do zanimljivih saznanja o faktorima koji utiču na nivo našeg uspeha. U studiji objavljenoj u publikaciji Nature zabeleženo je da se nivo dopamina poveća ne samo kada postavljamo cilj, već i kada smo blizu postizanja našeg cilja, a što je veća nagrada koju ćemo dobiti postizanjem našeg cilja, veći je nivo dopamina koji se luči. Druga studija je pokazala da su ispitanici koji su imali jako ambiciozne ciljeve imali bolji performans i bolje rezultate u radu nego ispitanici koji nisu imali ciljeve, ili koji su imali ciljeve koje je bilo lakše postići (Locke, 1996). Dakle, da biste sebi uvećali šanse da budete uspešniji, postavite ambiciozne i uzbudljive ciljeve, no u isto vreme vodite računa da imate vremenski rok za njihovo ispunjenje, kao i da su vaši ciljevi realistični. 

Zakon privlačenja – mit ili istina?

Verovatno ste čuli da ’privlačite ono na šta se fokusirate’. Deo našeg mozga, RAS (Retikularno Aktivacijski Sistem) zadužen je za filtriranje senzornih informacija iz našeg okruženja. Procenjuje se da preko naših pet čula svake sekunde na podsvesnom nivou primamo 11 miliona bita informacija, ali naš svesni um može da obradi do 126 bita u sekundi. RAS filtrira informacije koje smatra da su bitne za nas, a relevantnost primljenih informacija se određuje na osnovu toga na šta svesno odlučujemo da se fokusiramo, našeg sistema uverenja i naših prethodnih iskustava. Svesno fokusiranje na naše ciljeve (postavljanje ciljeva, pisanje plana akcije za njihovo ispunjenje, kreiranje vision board-a, vizuelizacija onoga što želimo da postignemo…) pomaže nam da počnemo da primećujemo (’filtriramo’ korespondirajuće informacije iz našeg okruženja), potencijalne prilike, resurse, informacije i ljude koji nam mogu pomoći u njihovom ostvarenju.

Izvor: Sensa/Danijela Jokić Vaislay, life coach, autorka knjige „Self Worth” (www.danijelajokicvaislay.com)