Poznata je izreka Oca Tadeja - "Kakve su ti misli, takav ti je život". Misli kreiraju stvarnost, i više put smo se i sami u to uverili, a poznata filozofkinja i pisac HelenaRerih govorila je: "Misao je organska tvorevina, može se naći. Čak i jednostavni instrumenti mogu otkriti pojavu misli. Misao čak menja temperaturu tela, težinu čoveka. Ovu razliku možete primetiti izvođenjem jednostavnog eksperimenta, koristeći osetljive skale i oštrinu različitih misli".

Helena Rerih je tvrdila da misao utiče ne samo na život pojedinca, već i na sudbinu čitavih naroda. Zbog toga je svaki pojedinac odgovoran za svoje misli, a zatim i za reči. Isticala je da čovek treba da vodi računa ne o izgovorenim rečima, pa čak ni o delima, već o svojim mislima. Na kraju krajeva, dok čovek izgovori jednu reč, u njegovoj glavi se rađa deset malih misli. Ali nemojte se varati da ove male misli nemaju moć.

Mislilac je uporedio male misli sa kamenjem koje čini trotoar. Svaki kamen poboljšava svoju površinu. Od istih malih misli gradi se način razmišljanja čoveka koji se učvršćuje svakim najmanjim "kamenčićem". Naše misli stvaraju ne samo akcije, već i stvaraju stvarnost oko nas. Niže misli, poput magneta, privlače niže slojeve materije. "Zle misli su kao bacili, koji su zarazniji i opasniji od svih bolesti", rekla je Helena Rerih. Da biste se zaštitili od njih, morate da održavate svoje misli čistima.

"Svakog trenutka čovek ili stvara ili uništava. Svet je ispunjen kontradiktornim mislima. Mnoge bolesti polažu misli o uništenju. Mnoga ubistva se dešavaju na velikoj udaljenosti od misli ili ukrštenih misli, ali je gotovo nemoguće ubediti čoveka da je njegova prednost u stalnom razmišljanju. Nemoguće je preneti koliko je čovek odgovoran za kvalitet razmišljanja. Srce kuca neprekidno, kao što je konstantan i puls misli. Ali nije uobičajeno da se o tome priča."

U svojim spisima, Helena Rerih daje preporuke kako da očistite i "iscelite" svoje razmišljanje. Da bismo to uradili, neophodno je svesno organizovati svoje razmišljanje, zaustavljajući sve nevoljne misli koje se pojavljuju u našoj glavi.

Ako čovek ima neki veliki cilj kome teži, onda će kada usmeri sve misli ka tom cilju pomoći da se što pre krene ka njemu. Ali svaka nevođena misao može stvoriti pukotinu u ovom i lišiti ga moći. Moramo da shvatimo da i najmanja misao može nas poljuljati i poremetiti stabilnost i najbolje raspoloženje. A kada dođe vreme za akciju, i najplemenitije odluke se brišu ispod krhotina malih misli koje je generisala stara navika razmišljanja.

Čovek nije u stanju da razmišlja o izgradnji nečeg lepog dok mu magla nasumičnih misli prekriva um. Zato treba da naučite kako da svoje misli učinite čistim. Svoje razmišljanje treba da kultivišete u tišini i sami sa sobom. Dakle, iz svog razmišljanja treba svesno da izbacite neuređenu gomilu sitnih uobičajenih misli, koje, kao dosadne muve, zagađuju bilo koju strukturu. Prema Heleni Rerih, čovek mora svesno da se oslobodi nervoze, samosažaljenja, sumnji.

Umesto ovakvih misli, potrudite se da vaš um ispune široke dobre misli, jer svaka od njih daje povod za delovanje. Ako sejete dobro, to će doneti dobro, ako sejete otrov, onda će samo otrov i rasti...

Izvor: Sensa