Blokade finansijama i izobilju se mogu posmatrati iz više aspekata. Jedan deo se odnosi na znanje kako sticati finansije i upravljati njima, a drugi deo je vezan za naše programe podsvesti.
Da biste promenili svoju finansijsku situaciju, jedan od prvih koraka je da rešite negativne programe podsvesti vezane za novac koje ste sticali od prvog dana života. Mnogih od tih programa uopšte niste svesni i zato je prvi korak uvek uvideti šta je to što imate kao programe a ne koriste vam.
Ograničavajuća uverenja o novcu stičemo od prvog dana života kroz sve što čujemo i doživimo. Ova uverenja postaju deo naših programa po kojima funkcionišemo. Bez obzira šta želimo na svesnom nivou, naši programi podsvesti su ti koji određuju koliko ćemo novca imati - određuju naš emotivni i mentalni kapacitet primanja i zadržavanja novca. Često su ti programi u suprotnosti sa onim što želimo, pa stoga deluju sabotirajuće kada je u pitanju naša sposobnost da steknemo ili da zadržimo novac. Naša podsvest će učiniti sve da nas dovede u sklad sa svojim postojećim programima. Nekada možemo nešto i postići uprkos programima koji su u suprotnosti sa onim što želimo ali je trud koji je potreban za postizanje rezultata zaista ogroman. U izuzetnim slučajevima kada su programi životno ugrožavajući, nije moguće ni sa kakvim trudom postići željeni rezultat.

Šta je naša odgovornost a šta su realne okolnosti?

Ovo pitanje se često postavlja. Činjenica je da u svakoj situaciji ima onih koji prođu bolje od drugih. Ovde se ne misli na finansije stečene na nemoralan način, nego na drugačiji splet okolnosti u kojima se ljudi nađu. Taj srećan splet okolnosti takođe često bude kreiran našim programima. Mimo spleta okolnosti, potrebno je preduzimati i neke akcije, razmišljati “van kutije”, zapitati se kako nešto može, a ne tražiti zašto nešto ne može.

Naša odgovornost je da:
• tražimo rešenja, a ne dokaze zašto nešto ne može;
• da se bavimo samorefleksijom i zapažamo kako mi doprinosimo situaciji u kojoj smo. Nekada doprinosimo nepovoljnoj situaciji svojom aktivnošću, nekada svojom pasivnošću. Radite na sebi, usklađujte svoje želje sa svojim programima podsvesti;
• stičemo kompetenciju u oblasti u kojoj stičemo finansije i gradimo vrednost koju razmenjujemo sa drugima, jer novac služi razmeni vrednosti. Iako je novac samo papir ili cifra na bankovnom računu, u svetu u kom živimo on služi za razmenu vrednosti.

Koja su najčešća negativna uverenja?

Naša negativna uverenja tj. ona koja nas ne podržavaju na našem finansijskom putu su mnogobrojna. Slede samo neka od limitirajućih uverenja jer je lista mnogo obimnija:
generalnih ograničenjanovac je prljav;
duhovnih ograničenja - novac je izvor svog zla (ljubav prema novcu jeste ali novac nije), nije spiritualno imati novac;
ličnih ograničenja koja urušavaju samopouzdanje - nisam sposobna da zarađujem;
da se teško stiče - nema hleba bez motike, ne plaća se za ono u čemu uživaš;
siromašnog mentaliteta - novca nema dovoljno ili ko pošteno radi nema para;
da imanje novca znači problem - drugi će biti ljubomorni ako imam ili novac znači svađa u kući;
opasnosti - biću odbačena ako imam više od svojih prijatelja, opljačkaće me ako imam više od drugih;
negativnih uverenja o onima koji su imućni - bogati zloupotrebljavaju svoju moć, ko ima taj je lopov;

Šta je zona komfora vezana za novac?

Ako imate kompetenciju koja vam je potrebna da se monetizujete a vaše aktivnosti u tom pravcu izostaju tj. sami sebe sabotirate u smislu nepraćenja aktivnosti koje bi vas dovele u bolji materijalni položaj, to je očigledan pokazatelj delovanja vaših podsvesnih programa koji su odredili vašu finansijsku zonu komfora. Podsvest će uvek preduzeti sve da vas održi u zoni komfora tj pomoći če vam da ostanete u poziciji koja je u skladu sa podsvenim programima.

Da li imate onoliko novca ili obilja koliko vam je potrebno ili koliko želite?

Ako imate koliko vam je potrebno a ne koliko želite, zapitajte se zašto to želite. Da li je razlog možda stvar ega, nekog “ožiljka” na nivou duše koji traži isceljenje? U suštini na ovaj način nikada do istinskog isceljenja ožiljka neće doći. Možete se osećati bolje, ali to je samo privremeno oslobađanje pritiska sa ožiljka koji je u nama. Ožiljke je potrebno isceliti da bi došlo do stvarne promene.

Ako nemate onoliko koliko vam je potrebno, šta bi mogao biti uzrok tome? Da li je u pitanju problem sa prilivom finansija ili u zadržavanju?
Jedna polaznica naših radionica gde se rešavaju blokade finansijama je rekla “Ja sam kao protočni bojler, koliko god dođe toliko mora i da ode”. Ovde je očigledno prisustvo nekih blokada vezanih za zadržavanje.
Druga polaznica je tokom radionice otkrila da mora da da novac svakom ko od nje traži. Tokom rada smo došli do sećanja iz detinjstva koje je bilo potisnuto celog života do te radionice. Nakon emocionalno energetskog rešavanja situacije iz prošlosti i uverenja da mora da da novac svakom ko traži, shvatila je zašto nikada nije mogla da odbije takve zahteve.
Ovo su samo neki od brojnih primera blokadama ka zadržavanju novca. Bez obzira da li je problem u prilivu ili zadržavanju, problem je tu i važno ga je rešiti.

Izvor: Sensa/Jasmina Kovačev/ EFT Master Trener, Energetski psiholog, META-Zdravlje Master Praktičar i Trener, (www.TehnikaEmocionalneSlobode.com)