"Jedina osoba sa kojom morate da se upoređujete ste vi u prošlosti. I jedina osoba od koje biste trebali d abudete bolji jeste vi sada.." - Sigmund Frojd

Tokom života postajemo emocionalno zreliji, razvijamo samopouzdanje, težimo ozbiljnoj vezi i poboljšavamo sopstveni život. Ispod je lista karakternih crta koju su sastavili sledbenici Sigmunda Frojda i po kojoj se može suditi o zrelosti osobe:

1. Sposobnost prihvatanja konstruktivne kritike

Ovo je veoma važan kvalitet za pravičnu procenu sopstvenih snaga i slabosti. Trebali biste biti spremni da čujete istinu, a ne da je negirate. Bežanje od problema ili pretvaranje da ih nema neće vas rešiti postojećih poteškoća. Kada je ljudima teško da percipiraju stvarnost, spas traže u iluzijama, koje na kraju vode samo do razočaranja. 

2. Sposobnost prilagođavanja promenama

Promenu nije uvek lako izvršiti. Oni mogu čitav svet preokrenuti i izazvati stres. Mogu se promeniti i vaši planovi za dan i posao, socijalni status, mesto boravka i još mnogo toga. Morate biti u stanju da se prilagodite promenama, a ne da se nervirate puštajući ih da vas uznemire.

3. Imuni na stres

Strahovi, unutrašnja iskustva, stres mogu dovesti do brojnih fizičkih tegoba. Vaše mentalno i fizičko zdravlje zavisi od toga koliko ste imuni na stres.

4. Sposobnost ne samo primanja, već i davanja

Ljudi koji drugima pružaju svoje vreme, pažnju, pomoć i finansijsku podršku mnogo su srećniji od drugih. Oni koji su skloniji prihvatanju često su sebični, zavidni. 

5. Sposobnost ophođenja sa ljudima sa razumevanjem

Život je proces interakcije sa ljudima, tako da je veoma važno kako gradite svoje odnose. Ljubav i poštovanje su dva ključna faktora koji vode do skladnog života.

6. Sposobnost preusmeravanja negativne energije u konstruktivnom pravcu

Veoma je važno da budete u stanju da preusmerite svoje negativne emocije, a ne da ih zadržite u sebi, već, naprotiv, da pokušate da ih iskoristite za dobro.

7. Sposobnost ljubavi

Ljubav je velika sila. Ljudi se rađaju sa sposobnošću da vole i veoma je važno da taj osećaj nose kroz ceo život. 

Izvor: Sensa