Mnogi ljudi imaju odgovarajuće diplome, stručnost, iskustvo, ali su opet nedovoljno plaćeni i cenjeni na svojim poslovima. Tada se neretko osećaju zbunjeno, besno, rezignirano i ne znaju kako da se postave. Možda ih je strah da traže povišicu ili za to nemaju uslove, možda se i plaše da menjaju posao.

Ukoliko je to i vaš slučaj, psihloški saveti dr psihologije Martija Nemka vam mogu pomoći da pronađete odgovarajuće rešenje i shvatite kako da se postavite u takvoj situaciji i kako da svojim razmišljanjem privučete blagostanje na poslu.

Šta da radite ukoliko niste dovoljno plaćeni na poslu

Dr psihologije Marti Nemko smatra da svi imamo različite potrebe i poimanje svog rada. Bitno je da cenimo sebe i da znamo kako da postavimo granicu u životu, a konkretno u radnom okruženju. Ukoliko smatrate da niste dovoljno plaćeni, evo šta treba sebe da zapitate, i zapišete na papir, kako biste lakše odlučili šta dalje:

- Koliko bi trebalo da budete agresivni u svojim zahtevima?
- Postoji li nenovčana naknada, koja bi bila prihvatljivija i možda još poželjnija?
- Da li bi trebalo tiho ili vrlo otvorenao da tražite drugi posao?
- Ako je dodatni novac važniji od vašeg slobodnog vremena koje imate na raspolaganju sada, da li bi trebalo da se upuštate u novu poslovnu avanturu, koja bi donela više obaveza?
- Ponekad odlučite da morate ostati na istom radnom mestu, čak i ako mislite da vas poslodavac iskorišćava. Ali to ne znači da drugačije ne možete poboljšati svoj život. U vašem slučaju, kako biste to mogli učiniti?

Dr psihologije je zaključio: "Kada sam prvi put započeo posao karijernog savetnika, podstakao sam klijente na obziljne pregovore. Ali otkrio sam da odnos rizika i nagrade suviše teških pregovora možda neće vredeti i doneti korist. Ne dozvolite da vam ego stane na put. Razmislite šta je pametno u vašoj situaciji."

Izvor: Sensa