Život nas lako testira, ostavlja tragove prošlosti,. stvara neizvesnost kada je reč o budućnosti, a mi smo često rastrzani između očekivanja i mogućnosti. Kada nismo svesni značaja baš svakog sadašnjeg trenutka, onda se budi nezadovoljstvo, nesreća, neraspoloženje, smanjuju šanse za uspeh i pozitivnom promenom.

Sreća se u životu ne postiže, ona se živi! Čuveni švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung smatrao je da bez sledećih 5 stvari u životu ne možemo biti potpuno srećni:

1. Fizičko i mentalno stanje
2. Dobri odnosi sa drugim ljudima
3. Sposobnost da uživate u kulturi, umetnosti, prirodi
4. Vera ili razvijena duhovnost
5. Posao koji nas ispunjava

Sve ove komponente su povezane jedna sa drugom, i ako jedna ne funkcioniše, to lako može ugroziti druge, pa samim tim i sveobuhvatno zadovoljstvo u životu. Na primer, ako radite posao kojim niste zadovoljni, to može negativno uticati na fizičko i mentalno stanje, ugroziti odnose sa ljudima u privatnom životu, smanjiti mogućnosti uživanja u kulturi, umetnosti, prirodi itd.

Ovih 5 stavri nas podsećaju da stalno treba da se razvijamo, da se prilagođavamo promenama, da radimo stvari koje nas čine srećnim i izbegnemo one koji tu sreću ugrožavaju. Ovo znači razvoj na svim nivoima - fitičkom, mentalnom i duhovnom, samo tako se posiže balans, prava harmonija kojoj svi težimo.

Izvor: Sensa