Slaba osoba nije ona koja je tiha, smirena, povučena. Slaba osoba nije ona koja se brzo umori, čije srce je nežno i koja je emotivno, takvi ljudi su često neki od najvećih heroja u našem životu. Slaba osoba je ona koja se pretvara da je jaka i time želi da dokaže da je iznad drugih, uspostavlja lažan autoritet, manifestuje lažno samopouzdanje, sebi pripisuje karakteristike jake ličnosti i lidera bez osnova... Ovo su ljudi koji se u sebi bore sa određenim nesigurnostima, a "lažna" snaga koju osoba sama nameće često može biti odluka i manipulatora.

Kojih 6 znakova pokazuju da se slaba osoba pretvara da je jaka:

1. Puno govori, ali njeni postupci su u suprotnosti sa rečima. Menjaju mišljenja u zavisnosti od okolnosti, stavove u zavisnosti od toga sa kim govore i šta žele da postignu. Što je veća razlika između reči i dela, to je osoba slabija.

2. Stalno komentarišu druge ljude - Često imaju sudove o drugim ljudima - da li su dovoljno pošteni, vredni, ispravni... Foksuiraju se na slabosti drugih, uglavnom kako bi pobegli od sopstvenih slabosti koje su potisnuli.

3. Odgovornost za svoje postupke pripisuju okolnostima i drugim ljudima - Slabi su oni ljudi koji nisu u stanju da prihvate grešku i preuzmu odgovornost za ono što su učinili. Skloni su tome da okrive druge, situaciju, atmosferu, da slažu... Pokušaće maksimalno sebe da opravdaju, jer je svaka greška suočavanje sa njihovim slabostima.

4. Zavidni ljudi su slabi - Ovakva osoba smatra da njoj svi zavide, a zapravo je često sama zavidna kada je reč o tuđim uspesima. Umanjenje tuđeg uspeha "pomaže" joj da se lakše suoči sa svojim neuspehom.

5. Preuveličavaju svoja dostignuća - Uvek žele da preuveličaju ono što su postigli i ostavrili. Govore o sebi u superlativu, imaju potrebuu da budu u centru pažnje, što je odlika narcisa.

6. Precenjuju sebe - Slabi uvek procenjuju sebe spolja, kada se predstavljaju drugima, a iznutra mogu biti nesigurni. Često zavise od mišljenja drugih ljudi oko sebe, pa su spremni na mnogo kako bi ostavili dobar utisak.

Osoba koja se suočava sa ovakvim slabostima u sebi vodi borbe, pa je jendo od vodećih rešenaj konsultacija sa stručnim licem u vidu psihologa ili psihoteraputa.

Izvor: Sensa