Perfekcionisti su osobe koje žele sve u životu da urade savršeno, teže ispunjenu svih zadataka, svih oblasti života, imaju analizu, plan, strategiju, ali, iako su često uspešni, ovakav stav i način života može da opterećuje i da dovede do emocionalnogsagorevanja.

Psihoteraputkinja Ketrin Morgan Šafler koja ima bogato iskustvo u radu sa perfekcionistima objašnjava da su to bistri, ambiciozni, vredni ljudi koji često osećaju da nešto nije u redu sa njima, da nešto nisu uradili dobro.

Na osnovu kliničkog rada, psihoteraputkinja je napravila listu od 5 tipova perfekcionista - da li sebe u nekom prepoznajete?

1. Intenzivni perfekcionisti - Intenzivni perfekcionisti su direktni i održavaju oštar fokus kada je u pitanju postizanje ciljeva. Ako ne kontrolišu sebe, njihove ambicije mogu ići od visokih, do skoro nemogućih. Ukoliko ne ispune svoje ciljeve i standarde, mogu biti skloni kažnjavanju sebe i drugih.

2. Klasični perfekcionisti - Veoma pouzdani, dosledni i orijentisani na detalje, stabilne osobe. Ako ne kontrolišu perfekcionizam, imaju teškoće da pronađu balans između plana i spontanosti, što im često daje poteškoće da razviju značajne odnose.

3. Pariški perfekcionisti - Poseduju direktno razumevanje međuljudskih veza i imaju snažan kapacitet za empatiju. Ako ne kontrolišu svoje težnje, njihova potreba za povezivanjem i kontaktom može ih učiniti usiljeno "prijatnim", pa možda čak i toksičnim osobama.

4. Perfekcionista koji odugovlači - Perfekcionisti koji odugovlače su odlični u pripremi, posmatraju detaljno celu situaciju, imaju kontrolu nad njom, obraćaju pažnju na svaki detalj. Skloni su da toliko posmatraju situaciju da odugovlače konačno rešenje, imaju strah da sve nisu potpuno proverili.

5. Neuredni perfekcionisti - Neuredni perfekcionisti bez napora probijaju anksioznost novih početaka, generatori su ideja, oni su superzvezde, dobro se prilagođavaju, spontani su i prirodno su entuzijastični. Oni šire svoju energiju na puno stvari istovremeno, što ih sprečava da se posvete jednom zadatku i uspostave priroritete.

Psihoteraputkinja Ketrin Morgan Šafler ističe da perfekcionizam ne mora da bude nedostatak, već može da bude moć, ako ga pravilno iskoristite. Ipak, preteran perfekcionizam predstavlja opterećenje za mnoge vredne ljude bistrog uma koji uprkos trudu i uspesima i dalje sumnjaju u sebe i svoju procenu.

Kako da pravaziđete negativnu stranu perfekcionizma - pročitajte OVDE.

Izvor: Sensa